Tên luận án: "Đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp Bệnh Phổi tắc nghẽn mạn tính tại hai huyện tỉnh Bắc Ninh".

Chuyên ngành đào tạo: Vệ sinh xã hội học & Tổ chức y tế.

Mã số:  62.72.01.64.

Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn chính: PGS.TS. Trịnh Xuân Tráng;

Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Hạc Văn Vinh.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược;

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên;

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 07 tháng 8 năm 2020;

Địa điểm: Phòng BVLV1, tầng 6, tòa nhà 11 tầng, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các Nhà khoa học, Thầy Cô giáo, Nghiên cứu sinh, học viên sau đại học và những người quan tâm đến dự.

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên trân trọng cảm ơn!