Thư viện trường Đại học Y dược Thái Nguyên đã thực hiện kho mở thí điểm từ năm 2014. Do hạn chế về nhân sự, phòng ốc và thiết bị an ninh nên tạm thời thư viện chỉ phục vụ kho mở ở một số tài liệu dạng sách tham khảo và báo, tạp chí đều đọc tại chỗ. Biện pháp để hạn chế thất thoát tài liệu độc giả vào kho phải để cặp sách bên ngoài. Tuy nhiên đây mới chỉ là bước đầu trong kế hoạch tổ chức xây dựng các phòng đọc, kho mở phục vụ nhu cầu tại chỗ và tự tìm kiếm tài liệu của bạn đọc trong trường.

Hiện tại phòng đọc của Thư viện rộng khoảng 40m2 với khoảng 40 chỗ ngồi, so với quy mô một thư viện trường Đại học thì với diện tích và chỗ ngồi hạn hẹp như vậy chưa đáp ứng được hết nhu cầu của độc giả.

Hầu hết độc giả đều hài long khi trực tiếp được tiếp cận với kho tài liệu, họ có thể xem lướt để xác định tài liệu đó có cần không hoặc nếu cuốn họ biết không có, họ có thể mượn tài liệu khác có nội dung  tương tự xếp cạnh đó, mà không cần phải viết lại phiếu yêu cầu, không phải chờ đợi, bạn đọc luôn cảm thấy không mất thời gian, không phải phiền hà đến thủ thư. Cách tổ chức này dễ thỏa mãn nhu cầu độc giả, độc giả thích thú hơn, nên đến thư viện nhiều hơn, vòng quay của tài liệu ở kho mở lớn hơn kho đóng. Cán bộ thư viện không phải trực tiếp nhận  phiếu yêu cầu, không phải vào kho lấy sách. Việc tìm kiếm tài liệu không còn bị phụ thuộc vào hệ thống mục lục tra cứu.

Năm Số lượt độc giả Số lượt sách, báo, tạp chí
2014 3753 1936
2015 3125 2422


Bên cạnh những thuận lợi đó, việc tổ chức kho mở còn gặp phải một số khó khăn sau:

·        Tổ chức kho mở làm tốn nhiều diện tích kho vì phải dành chỗ cho sách mới phát triển mà hiện nay kho sách tại phòng đọc rất hạn hẹp. 

·        Các giá kệ đều phải có ngăn rộng dành cho sách có khổ lớn. Sách sắp xếp không đẹp vì sách có khổ to nhỏ khác nhau được sắp xếp cùng chỗ.

·        Bạn đọc trực tiếp vào kho tìm và lấy tài liệu nên vấn đề bảo quản và an toàn cho kho sách là vấn đề rất khó khăn phức tạp. Cụ thể trong năm 2015 đã có một số trường hợp độc giả mang tài liệu ra ngoài và lấy trộm, do có hệ thống cổng từ nên những trường hợp đó đã bị ngăn chặn kịp thời

·        Tháng 7 năm 2015 đến nay cổng từ an ninh bị hỏng và hệ thống cửa tại phòng đọc chưa được kiên cố nên vấn đề tổ chức kho mở bị bó hẹp lại, hiện tại Thư viện chỉ đưa ra kho mở những tài liệu báo, tạp chí, còn một số loại sách tham khảo đã được thu lại. Trong 3 tháng đầu năm 2016, tổng số lượt độc giả là 800 lượt và số lượng sách, báo tạp chí luận chuyển là 412 lượt.

Một số kiến nghị và giải pháp:

·        Ngoài việc không ngừng tăng cường nguồn lực thông tin nói chung thì Thư viện cần quan tâm tăng cường nguồn tài liệu cho các kho mở hơn nữa.

·        Tăng cường hướng dẫn, giới thiệu cho bạn đọc về hình thức kho mở và khuyến khích học sử dụng kho mở nhiều hơn.

·        Cần phải có cán bộ chuyên trách để phụ trách kho mở đạt hiệu quả cao, hiện tại các cán bộ tại Thư viện phải kiêm nhiệm nhiều việc khác nhau do thiếu nhân lực

·        Tăng cường quy mô diện tích các phòng đọc mở, kho mở để không ngừng phát triển thư viện và phục vụ bạn đọc

·        Hệ thống cơ sở vật chất và thiết bị an ninh phải được chú trọng. Hiện tại cổng tử của thư viện đã bị hỏng nên việc tổ chức kho mở đã bị gián đoạn.