Tin tức nổi bật:
Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra Dược sĩ Đại học hệ liên thông 4 năm

Chuẩn đầu ra Cử nhân điều dưỡng

Cử nhân điều dưỡng, hệ chính quy 4 năm (Bachelor of Nursing, 4- year full time course)

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Cử nhân Điều dưỡng hệ vừa học vừa làm

Chuẩn đầu ra Cao đẳng Y tế học đường

Cao đẳng y tế học đường (Bachelor of School Medicine)

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm (Bachelor of Laboratory Technique in Food Safety and Hygiene

Chi tiết