1. Tên ngành đào tạo: Cao đẳng y tế học đường (Bachelor of School Medicine)

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thức

 • Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe học sinh.
 • Vận dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y dược học cơ sở, y tế công cộng và kiến thức chuyên ngành trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe học sinh.
 • Vận dụng được các kiến thức y học cổ truyền, kết hợp với y học hiện đại trong công tác chăm sóc sức khỏe học sinh.

4. Yêu cầu về kỹ năng

Kỹ năng cứng

 • Thực hiện được kỹ năng truyền thông - giáo dục sức khỏe để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe học sinh.
 • Phát hiện và xử lý ban đầu được các chứng, bệnh và các cấp cứu thường gặp ở học sinh.
 • Phát hiện sớm các nguy cơ gây bệnh, dịch tại trường học, báo cáo kịp thời, đề xuất và tham gia giải quyết khi dịch bệnh xảy ra.
 • Tổ chức, triển khai, quản lý các chương trình y tế học đường.
 • Giao tiếp có hiệu quả với giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh.

Kỹ năng mềm

 • Sử dụng được tiếng Anh trong thực hành nghề nghiệp.
 • Sử dụng thành thạo máy tính trong học tập và hoạt động nghề nghiệp.
 • Phối hợp tốt với đồng nghiệp, nhà trường và cộng đồng để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại trường học.

5. Yêu cầu về thái độ

 • Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe học sinh.
 • Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập, phát triển nghề nghiệp suốt đời.
 • Tôn trọng môi trường dạy học trong hoạt động nghề nghiệp.
 • Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe học sinh.

6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp

 • Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế, giáo dục.
 • Các đơn vị y tế ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trường chuyên nghiệp.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

 • Bác sĩ đa khoa.
 • Bác sĩ y học dự phòng.​