1. Tên ngành đào tạo: Bác Sĩ đa khoa hệ liên thông 4 năm (General medical doctor, 4 - year full time course)

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Yêu cầu về kiến thức

 • Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y dược học cơ sở, y tế công cộng và y học lâm sàng trong cung cấp các dịch vụ y tế cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.
 • Vận dụng được kiến thức y học cổ truyền, kết hợp với y học hiện đại trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong thực hành nghề nghiệp.
 • Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù ở khu vực miền núi trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

 • Thực hiện được kỹ năng truyền thông - giáo dục sức khỏe để bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Lập được kế hoạch y tế để giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng.
 • Phát hiện sớm dịch bệnh và tổ chức chống dịch bệnh phù hợp với nguồn lực của địa phương.
 • Chẩn đoán, xử lý, theo dõi và dự phòng được một số chứng, bệnh thường gặp và các cấp cứu thông thường.
 • Định hướng chẩn đoán và xử trí ban đầu một số bệnh chuyên khoa và chuyển tuyến đúng.
 • Chỉ định, phân tích được một số xét nghiệm và kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho chẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp.
 • Thực hiện được một số xét nghiệm và thăm dò chức năng phù hợp với tuyến y tế cơ sở.
 • Thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học

4.2. Kỹ năng mềm

 • Sử dụng được tiếng Anh trong hoạt động nghề nghiệp.
 • Sử dụng được máy vi tính trong học tập và hoạt động nghề nghiệp.
 • Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng để triển khai các hoạt động nghề nghiệp.
 • Giao tiếp có hiệu quả với cá nhân, gia đình và cộng đồng.

5. Yêu cầu về thái độ

 • Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của Bác sĩ tuyến y tế cơ sở trong chiến lược chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
 • Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
 • Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
 • Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền.
 • Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.
 • Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời.
 • Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc trong hoạt động nghề nghiệp.

6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp

 • Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
 • Các trường Cao đẳng, Trung cấp y tế.
 • Các cơ sở y tế (Bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, trạm y tế xã/phường, y tế cơ quan, trường học)

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

 • Bác sĩ chuyên khoa cấp I.
 • Bác sĩ chuyên khoa cấp II.
 • Thạc sĩ Y học.
 • Tiến sĩ Y học.