1. Tên ngành đào tạo: Bác sỹ Răng Hàm Mặt (Doctor of Odonto-Stomatology)

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Yêu cầu về kiến thức

 • Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được những kiến thức về  khoa học cơ bản, y dược học cơ sở, y tế công cộng, y học lâm sàng và Răng Hàm Mặt trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe răng miệng cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.
 • Vận dụng được kiến thức y học cổ truyền, kết hợp với y học hiện đại trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe răng miệng.
 • Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong thực hành chăm sóc Răng miệng và Hàm mặt.
 • Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù ở khu vực miền núi trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe răng miệng.

4. Yêu cầu về kỹ năng

Kỹ năng cứng

 • Thực hiện được công tác truyền thông - giáo dục sức khỏe về chăm sóc răng miệng cho cá nhân và cộng đồng.
 • Chẩn đoán, xử lý, theo dõi và dự phòng được các chứng, bệnh thường gặp và cấp cứu thông thường về Răng - Hàm - Mặt và các bệnh liên quan.
 • Chỉ định, phân tích được một số xét nghiệm phục vụ cho chẩn đoán, xử trí các bệnh Răng - Hàm - Mặt thông thường.
 • Thực hiện được một số xét nghiệm và thăm dò chức năng phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh Răng - Hàm - Mặt.
 • Kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong công tác phòng và chữa bệnh Răng - Hàm - Mặt.
 • Thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học​

Kỹ năng mềm

 • Sử dụng được tiếng Anh trong thực hành nghề nghiệp.
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính trong học tập và hoạt động nghề nghiệp.
 • Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng để triển khai các hoạt động nghề nghiệp.
 • Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng.

5. Yêu cầu về thái độ

 • Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn trọng, cảm thông và hết lòng phục vụ người bệnh.
 • Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
 • Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền.
 • Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.
 • Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời.
 • Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc miền núi trong hoạt động nghề nghiệp.

6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp

 • Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
 • Các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.
 • Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y tế.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

 • Bác sĩ nội trú.
 • Bác sĩ chuyên khoa cấp I.
 • Bác sĩ chuyên khoa cấp II.
 • Thạc sĩ Y học.
 • Tiến sĩ Y học.​