1. Tên ngành đào tạo: Dược học (Pharmacy)

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Yêu cầu về kiến thức

 • Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 • Vận dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, y học cở sở, y tế công cộng và dược học trong quản lý, sản xuất, cung ứng, bảo quản, hướng dẫn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
 • Vận dụng được kiến thức chuyên ngành và y học cổ truyền trong bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, chế biến và sản xuất các thuốc có nguồn gốc dược liệu.
 • Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong thực hành nghề nghiệp.
 • Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù ở khu vực miền núi trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

4. Yêu cầu về kỹ năng

Kỹ năng cứng

 • Triển khai được các hoạt động quản lý trong sản xuất, cung ứng và kinh doanh thuốc.
 • Thực hiện được một số quy trình sản xuất nguyên liệu làm thuốc.
 • Xây dựng được công thức để bào chế một số dạng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
 • Xây dựng và thực hiện được một số phương pháp đánh giá chất lượng dược phẩm.
 • Phân biệt, chế biến, sản xuất và hướng dẫn sử dụng được một số dược liệu, chế phẩm có nguồn gốc dược liệu.
 • Tư vấn được cho cán bộ y tế, người dân lựa chọn, sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn, hợp lý.
 • Thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dược học.

Kỹ năng mềm

 • Sử dụng được tiếng Anh trong hoạt động nghề nghiệp.
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính trong học tập và hoạt động nghề nghiệp.
 • Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động về dược.
 • Sử dụng được một số phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu khoa học liên quan đến dược học.
 • Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng.

5. Yêu cầu về thái độ

 • Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
 • Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh và khách hàng.
 • Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
 • Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền.
 • Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.
 • Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời.
 • Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc trong hoạt động nghề nghiệp.

6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp

 • Các cơ quan quản lý nhà nước về dược.
 • Các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.
 • Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y dược.
 • Các cơ sở sản xuất và kinh doanh dược.
 • Các viện nghiên cứu về dược học.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

 • Dược sĩ chuyên khoa cấp I.
 • Dược sĩ chuyên khoa cấp II.
 • Thạc sĩ Dược học.
 • Tiến sĩ Dược học.​