Tin tức nổi bật:
Đào tạo

Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo ngành Y khoa 2018

03/03/2021 22:14:10 - Lượt xem: 2

Ban hành chương trình đào tạo ngành Y khoa hệ chính quy 2018

03/03/2021 22:10:39 - Lượt xem: 8

Ban hành chương trình đào tạo Cử nhân Điều Dưỡng chính quy 2016

03/03/2021 21:59:04 - Lượt xem: 2

Ban hành chương trình đào tạo ngành Y khoa hệ chính quy 2016

03/03/2021 21:56:08 - Lượt xem: 2

Ban hành chương trình đào tạo Cử nhân Điều Dưỡng 2020

03/03/2021 21:49:52 - Lượt xem: 23

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Quyết định về việc Ban hành chương trình Đào tạo CNĐD 2020

Chi tiết

Thông báo Lùi thời gian tổ chức khóa học 'Vai trò của siêu âm trong cấp cứu, đau bụng cấp và cấp giấy chứng nhận CM

03/03/2021 21:17:33 - Lượt xem: 16

Thông báo về việc lùi thời gian tổ chức khóa học 'Vai trò của siêu âm trong cấp cứu, đau bụng cấp và cấp giấy chứng nhận CM

Chi tiết

Thông báo thay đổi thời gian Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS. Lê Thị Kim Dung

02/03/2021 21:18:30 - Lượt xem: 63

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ và tiến sĩ

02/03/2021 14:11:14 - Lượt xem: 158

Thông báo về việc thay đổi phòng họp Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp trường của NCS. Lê Thị Kim Dung

22/02/2021 08:49:29 - Lượt xem: 362

Thông tin về buổi Bảo vệ luận án của NCS. Lê Thị Kim Dung

19/02/2021 15:14:10 - Lượt xem: 354

Thông tin về buổi Bảo vệ luận án của NCS. Lê Thị Kim Dung

Chi tiết

Công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học ngành Điều dưỡng hình thức VLVH năm 2020 (đợt bổ sung)

07/02/2021 11:54:51 - Lượt xem: 557

Quyết định về việc Công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học ngành Điều dưỡng hình thức VLVH năm 2020 (đợt bổ sung)

Chi tiết

Quyết định về việc Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III

07/02/2021 11:46:36 - Lượt xem: 96

Số ký hiệu: 133/QĐ-ĐHYD

Chi tiết

Quyết định về việc Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III

07/02/2021 11:43:19 - Lượt xem: 46

Số ký hiệu: 132/QĐ-ĐHYD

Chi tiết

Quyết định về việc Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Điều Dưỡng theo tiêu chuẩn (hạng IV)

07/02/2021 11:41:36 - Lượt xem: 66

Số ký hiệu: 62/QĐ-ĐHYD

Chi tiết

Quyết định về việc Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III

07/02/2021 11:36:36 - Lượt xem: 23

Số ký hiệu: 131/QĐ-ĐHYD

Chi tiết