Tin tức nổi bật:
Đào tạo

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng trình độ đại học

15/05/2024 10:40:38 - Lượt xem: 45

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng trình độ đại học

Chi tiết

Quyết định ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học trình độ đại học

15/05/2024 10:34:27 - Lượt xem: 42

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học trình độ đại học

Chi tiết

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học trình độ đại học

15/05/2024 10:29:06 - Lượt xem: 69

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học trình độ đại học

Chi tiết

Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo BSNT chuyên ngành Ngoại khoa cập nhật năm 2024

11/05/2024 10:56:22 - Lượt xem: 92

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo BSNT chuyên ngành Ngoại khoa cập nhật năm 2024

Chi tiết

Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo BSNT chuyên ngành Nội khoa cập nhật năm 2024

11/05/2024 10:55:03 - Lượt xem: 91

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo BSNT chuyên ngành Nội khoa cập nhật năm 2024

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học năm 2024

09/05/2024 22:53:08 - Lượt xem: 1444

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học năm 2024

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 phương thức xét tuyển sớm theo kết quả đánh giá năng lực (Mã 402)

09/05/2024 22:43:27 - Lượt xem: 1283

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 phương thức xét tuyển sớm theo kết quả đánh giá năng lực (Mã 402)

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 phương thức xét tuyển theo Đề án của Trường (Mã 303)

09/05/2024 22:36:29 - Lượt xem: 898

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 phương thức xét tuyển theo Đề án của Trường (Mã 303)

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 phương thức xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh (Mã 301)

09/05/2024 19:25:36 - Lượt xem: 462

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 phương thức xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh (Mã 301)

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 PTXT kết quả học tập cấp THPT (Học bạ) mã phương thức xét tuyển 200

09/05/2024 16:29:32 - Lượt xem: 1646

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 PTXT kết quả học tập cấp THPT (Học bạ) mã phương thức xét tuyển 200

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông năm 2024

09/05/2024 16:13:22 - Lượt xem: 1013

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đại học liên thông năm 2024

Chi tiết

Ban hành Quy định về tuyển sinh đại học liên thông

09/05/2024 15:51:03 - Lượt xem: 308

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành Quy định về tuyển sinh đại học liên thông

Chi tiết

Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn "Thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ laser, điện từ trường, tế bào gốc trong chuyên ngành da liễu"

09/05/2024 10:03:49 - Lượt xem: 221

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn "Thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ laser, điện từ trường, tế bào gốc trong chuyên ngành da liễu"

Chi tiết

Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn "Chăm sóc và quản lý sức khỏe theo nguyên lý Y học gia đình"

09/05/2024 10:02:01 - Lượt xem: 173

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn "Chăm sóc và quản lý sức khỏe theo nguyên lý Y học gia đình"

Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn

09/05/2024 08:59:28 - Lượt xem: 309

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn

Chi tiết