Tin tức nổi bật:
Đào tạo

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2024

20/04/2024 08:06:27 - Lượt xem: 1046

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2024

Chi tiết

Giao nhiệm vụ cho giảng viên chủ trì xây dựng và phát triển học phần CTĐT ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng trình độ ĐH

19/04/2024 17:03:23 - Lượt xem: 87

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên giao nhiệm vụ cho giảng viên chủ trì xây dựng và phát triển học phần CTĐT ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng trình độ ĐH

Chi tiết

Ban hành bản mô tả CTĐT ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học trình độ đại học

19/04/2024 17:01:19 - Lượt xem: 85

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành bản mô tả CTĐT ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học trình độ đại học

Chi tiết

Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn "Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản"

10/04/2024 11:03:40 - Lượt xem: 441

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn "Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản"

Chi tiết

Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn "Siêu âm sản phụ khoa cơ bản"

10/04/2024 11:01:28 - Lượt xem: 281

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn "Siêu âm sản phụ khoa cơ bản"

Chi tiết

Thông tin Luận án NCS Trần Ngọc Thụy, chuyên ngành Nội khoa, khóa 13

09/04/2024 11:09:39 - Lượt xem: 88

Điều chỉnh mức miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

05/04/2024 11:52:12 - Lượt xem: 435

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo điều chỉnh mức miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Hỗ trợ học tập năm 2024 cho sinh viên

05/04/2024 11:50:52 - Lượt xem: 419

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo hỗ trợ học tập năm 2024 cho sinh viên

Chi tiết

Trợ cấp xã hội học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

05/04/2024 11:49:17 - Lượt xem: 216

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo trợ cấp xã hội học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

05/04/2024 11:47:53 - Lượt xem: 222

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

05/04/2024 11:46:30 - Lượt xem: 236

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn "Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe"

05/04/2024 11:44:04 - Lượt xem: 330

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn "Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe"

Chi tiết

Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn "Siêu âm tổng quát"

05/04/2024 11:42:27 - Lượt xem: 409

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn "Siêu âm tổng quát"

Chi tiết

Thông báo thu bổ sung học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên năm thứ nhất

04/04/2024 11:42:22 - Lượt xem: 452

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo thu bổ sung học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên năm thứ nhất

Chi tiết

Thông báo tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn

28/03/2024 10:06:15 - Lượt xem: 736

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn

Chi tiết