Tin tức nổi bật:
Đào tạo Đại học

Công nhận tốt nghiệp đại học CQ và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K14

13/07/2024 12:06:01 - Lượt xem: 304

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận tốt nghiệp đại học CQ và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K14

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐHCQ và cấp bằng BS cho SV ngành Y khoa K48, K49, K50, K51

13/07/2024 12:04:16 - Lượt xem: 490

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận tốt nghiệp ĐHCQ và cấp bằng BS cho SV ngành Y khoa K48-K51

Chi tiết

Thông báo tổng kết năm học 2023-2024 đối với các lớp sinh viên năm cuối

26/06/2024 10:18:34 - Lượt xem: 181

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tổng kết năm học 2023-2024 đối với các lớp sinh viên năm cuối

Chi tiết

Ban hành Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng trình độ đại học

24/06/2024 10:15:56 - Lượt xem: 184

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng trình độ đại học

Chi tiết

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2024-2025

12/06/2024 11:14:36 - Lượt xem: 1933

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2024-2025

Chi tiết

Điều chỉnh mã học phần trong Khung chương trình đào tạo trình độ đại học

29/05/2024 19:15:32 - Lượt xem: 360

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo điều chỉnh mã học phần trong Khung chương trình đào tạo trình độ đại học

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

29/05/2024 19:10:13 - Lượt xem: 202

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy và đại học vừa làm vừa học năm 2023

20/05/2024 10:28:56 - Lượt xem: 835

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy và đại học vừa làm vừa học năm 2023

Chi tiết

Tờ trình mở ngành đào tạo Kỹ thuật Phục hồi chức năng

16/05/2024 17:11:53 - Lượt xem: 176

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai tờ trình mở ngành đào tạo Kỹ thuật Phục hồi chức năng

Chi tiết

Tờ trình mở ngành đào tạo Kỹ thuật Hình ảnh y học

16/05/2024 16:09:59 - Lượt xem: 173

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai tờ trình mở ngành đào tạo Kỹ thuật Hình ảnh y học

Chi tiết

Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Thái Nguyên tại phiên họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2022-2027

16/05/2024 12:00:25 - Lượt xem: 118

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Thái Nguyên tại phiên họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2022-2027

Chi tiết

Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Thái Nguyên tại phiên họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2022-2027

16/05/2024 11:59:51 - Lượt xem: 74

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Thái Nguyên tại phiên họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2022-2027

Chi tiết

Nghị quyết về việc mở các ngành đào tạo

16/05/2024 11:57:26 - Lượt xem: 104

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai nghị quyết về việc mở các ngành đào tạo

Chi tiết

Nghị quyết về việc mở các ngành đào tạo

16/05/2024 11:56:29 - Lượt xem: 138

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai nghị quyết về việc mở các ngành đào tạo

Chi tiết

Quyết định về việc thành lập Ban xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo Kỹ thuật Hình ảnh y học trình độ đại học

16/05/2024 11:52:49 - Lượt xem: 99

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai quyết định về việc thành lập Ban xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo Kỹ thuật Hình ảnh y học trình độ đại học

Chi tiết