Tin tức nổi bật:
Đào tạo Sau đại học

Thông báo Hội nghị khoa học dành cho học viên sau đại học năm 2023

29/09/2023 10:52:49 - Lượt xem: 145

Trương Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên vhông báo Hội nghị khoa học dành cho học viên sau đại học năm 2023

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

15/09/2023 17:37:14 - Lượt xem: 2867

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Công nhận trúng tuyển Sau đại học đặc thù ngành y tế năm 2023

31/08/2023 17:40:37 - Lượt xem: 1882

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận trúng tuyển Sau đại học đặc thù ngành y tế năm 2023

Chi tiết

Thông báo Phúc khảo điểm thi tuyển sinh Sau đại học năm 2023

25/08/2023 21:16:52 - Lượt xem: 1008

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc Phúc khảo điểm thi tuyển sinh Sau đại học năm 2023

Chi tiết

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa II

25/08/2023 21:14:53 - Lượt xem: 637

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa II

Chi tiết

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa I

25/08/2023 21:13:38 - Lượt xem: 1379

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa I

Chi tiết

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển sinh chuyên khoa II, chuyên khoa I năm 2023 đợt 1

17/08/2023 14:29:27 - Lượt xem: 1114

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển sinh chuyên khoa II, chuyên khoa I năm 2023 đợt 1

Chi tiết

Lịch thi tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II năm 2023 (đợt 1)

14/08/2023 10:42:01 - Lượt xem: 1264

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo lịch thi tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II năm 2023 (đợt 1)

Chi tiết

Thông báo Môn thi Chuyên ngành đối tượng Chuyên khoa I

07/08/2023 14:26:21 - Lượt xem: 926

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Môn thi Chuyên ngành đối tượng CKI ngành Điều dưỡng và CKI Ngành Xét nghiệm y học

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh Tiến sĩ (Đợt 2) năm 2023

03/08/2023 11:39:41 - Lượt xem: 777

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Tuyển sinh Tiến sĩ (Đợt 2) năm 2023

Chi tiết

Thông báo về việc thay đổi thông tin tại Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 2023 và thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 2 năm 2023

02/08/2023 10:39:33 - Lượt xem: 433

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc thay đổi thông tin tại Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 2023 và thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

24/07/2023 11:39:11 - Lượt xem: 825

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Thông báo nội dung ôn tập thi tuyển sinh Sau đại học năm 2023

28/06/2023 10:01:01 - Lượt xem: 2507

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo nội dung ôn tập thi tuyển sinh Sau đại học năm 2023

Chi tiết

Hướng dẫn đăng ký online dự thi tuyển sinh sau đại học, đợt 1 năm 2023

25/06/2023 11:02:12 - Lượt xem: 2826

Phòng Đào tạo bộ phận Sau đại học Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên hướng dẫn thí sinh đăng ký online dự thi tuyển sinh sau đại học, đợt 1 năm 2023

Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức đào tạo các học phần bổ sung cho đối tượng dự thi Chuyên khoa I Xét nghiệm Y học năm 2023

25/06/2023 10:58:52 - Lượt xem: 609

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc tổ chức đào tạo các học phần bổ sung cho đối tượng dự thi Chuyên khoa I Xét nghiệm Y học năm 2023

Chi tiết