Tin tức nổi bật:
Đào tạo Sau đại học

Thông tin về luận văn Thạc sĩ

20/02/2024 14:29:31 - Lượt xem: 50

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên gửi thông tin về luận văn Thạc sĩ

Chi tiết

Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ Y học năm 2023

20/02/2024 14:28:24 - Lượt xem: 35

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ Y học năm 2023

Chi tiết

Công nhận trúng tuyển Bác sĩ nội trú năm 2023

27/12/2023 14:31:28 - Lượt xem: 1040

Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc công nhận trúng tuyển Bác sĩ nội trú năm 2023

Chi tiết

Công nhận trúng tuyển sau đại học đặc thù ngành y tế đợt 2 năm 2023

27/12/2023 14:03:53 - Lượt xem: 862

Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc công nhận trúng tuyển sau đại học đặc thù ngành y tế đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học năm 2023

15/12/2023 13:36:32 - Lượt xem: 1104

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh Sau đại học năm 2023

Chi tiết

Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

15/12/2023 13:28:28 - Lượt xem: 2270

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Kế hoạch thi tốt nghiệp CKI khóa 26 năm 2023

11/12/2023 18:14:23 - Lượt xem: 481

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp CKI khóa 26 năm 2023

Chi tiết

Đề án tuyển án tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

08/12/2023 11:44:08 - Lượt xem: 1307

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành Đề án tuyển án tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2023

22/11/2023 17:23:48 - Lượt xem: 2124

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2023

Chi tiết

Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đợt xét tuyển tháng 10 năm 2023

07/11/2023 16:28:41 - Lượt xem: 1101

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đợt xét tuyển tháng 10 năm 2023

Chi tiết

Quyết định công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2023 - 2025 (đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2023)

01/11/2023 09:34:05 - Lượt xem: 2129

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2023 - 2025 (đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2023)

Chi tiết

Thông báo tổ chức đào tạo học phần bổ sung cho đối tượng thi chuyên khoa cấp I, chuyên ngành Xét nghiệm Y học

24/10/2023 11:18:06 - Lượt xem: 646

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tổ chức đào tạo học phần bổ sung cho đối tượng thi chuyên khoa cấp I, chuyên ngành Xét nghiệm Y học

Chi tiết

Thông báo Hội nghị khoa học dành cho học viên sau đại học năm 2023

29/09/2023 10:52:49 - Lượt xem: 1400

Trương Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên vhông báo Hội nghị khoa học dành cho học viên sau đại học năm 2023

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

15/09/2023 16:27:18 - Lượt xem: 14884

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Công nhận trúng tuyển Sau đại học đặc thù ngành y tế năm 2023

31/08/2023 16:27:04 - Lượt xem: 2630

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận trúng tuyển Sau đại học đặc thù ngành y tế năm 2023

Chi tiết