Tin tức nổi bật:
Đào tạo

Lịch thi tuyển sinh Chuyên khoa II, Chuyên khoa I năm 2022

19/08/2022 16:35:22 - Lượt xem: 1546

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Lịch thi tuyển sinh Chuyên khoa II, Chuyên khoa I năm 2022

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2022

19/08/2022 15:56:08 - Lượt xem: 617

Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2022

19/08/2022 15:53:44 - Lượt xem: 210

Đại học Thái Nguyên thông báo Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2022

Chi tiết

Danh sách thí sách dự thi Sau đại học năm 2022 đối tượng Chuyên khoa I

17/08/2022 15:53:02 - Lượt xem: 1177

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Danh sách thí sách dự thi Sau đại học năm 2022 đối tượng Chuyên khoa I

Chi tiết

Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Y khoa trình độ đại học

17/08/2022 10:21:13 - Lượt xem: 354

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Y khoa trình độ đại học

Chi tiết

Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Y học dự phòng trình độ đại học

17/08/2022 10:19:59 - Lượt xem: 122

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Y học dự phòng trình độ đại học

Chi tiết

Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Răng - Hàm - Mặt trình độ đại học

17/08/2022 10:17:49 - Lượt xem: 150

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Răng - Hàm - Mặt trình độ đại học

Chi tiết

Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Xét nghiệm trình độ đại học

17/08/2022 10:15:50 - Lượt xem: 105

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Xét nghiệm trình độ đại học

Chi tiết

Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học

17/08/2022 10:13:49 - Lượt xem: 139

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học

Chi tiết

Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Hộ sinh trình độ đại học

17/08/2022 10:11:37 - Lượt xem: 63

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Hộ sinh trình độ đại học

Chi tiết

Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng trình độ đại học

17/08/2022 10:07:19 - Lượt xem: 107

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng trình độ đại học

Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học của Đại học Thái Nguyên, ngày thi dự kiến 10/9/2022

15/08/2022 10:29:06 - Lượt xem: 185

Đại học Thái Nguyên thông báo kế hoạch về việc tổ chức thi đánh giá và cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ

Chi tiết

Thông báo Khai giảng các khóa Đào tạo ngắn hạn tại Hà Nội

12/08/2022 11:13:05 - Lượt xem: 557

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Khai giảng các khóa Đào tạo ngắn hạn tại Hà Nội

Chi tiết

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh Chuyên khoa II năm 2022

10/08/2022 16:14:03 - Lượt xem: 911

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh Chuyên khoa II năm 2022

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Lưu học sinh trình độ đào tạo Đại học năm 2022

08/08/2022 09:32:17 - Lượt xem: 452

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh Lưu học sinh trình độ đào tạo Đại học năm 2022

Chi tiết