Tin tức nổi bật:
Đào tạo

Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn "Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản"

10/04/2024 11:03:40 - Lượt xem: 146

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn "Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản"

Chi tiết

Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn "Siêu âm sản phụ khoa cơ bản"

10/04/2024 11:01:28 - Lượt xem: 131

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn "Siêu âm sản phụ khoa cơ bản"

Chi tiết

Thông tin Luận án NCS Trần Ngọc Thụy, chuyên ngành Nội khoa, khóa 13

09/04/2024 11:09:39 - Lượt xem: 37

Điều chỉnh mức miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

05/04/2024 11:52:12 - Lượt xem: 322

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo điều chỉnh mức miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Hỗ trợ học tập năm 2024 cho sinh viên

05/04/2024 11:50:52 - Lượt xem: 382

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo hỗ trợ học tập năm 2024 cho sinh viên

Chi tiết

Trợ cấp xã hội học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

05/04/2024 11:49:17 - Lượt xem: 187

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo trợ cấp xã hội học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

05/04/2024 11:47:53 - Lượt xem: 195

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

05/04/2024 11:46:30 - Lượt xem: 190

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn "Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe"

05/04/2024 11:44:04 - Lượt xem: 245

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn "Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe"

Chi tiết

Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn "Siêu âm tổng quát"

05/04/2024 11:42:27 - Lượt xem: 268

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn "Siêu âm tổng quát"

Chi tiết

Thông báo thu bổ sung học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên năm thứ nhất

04/04/2024 11:42:22 - Lượt xem: 336

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo thu bổ sung học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên năm thứ nhất

Chi tiết

Thông báo tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn

28/03/2024 10:06:15 - Lượt xem: 594

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn

Chi tiết

Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn 'Cấy que tránh thai'

16/03/2024 22:38:34 - Lượt xem: 354

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn 'Cấy que tránh thai'

Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Nha khoa kỹ thuật số và hơn thế nữa

06/03/2024 17:18:16 - Lượt xem: 314

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc tổ chức Hội thảo Nha khoa kỹ thuật số và hơn thế nữa

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh đào tạo ngắn hạn năm 2024

06/03/2024 11:35:05 - Lượt xem: 2327

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo ngắn hạn năm 2024

Chi tiết