Tin tức nổi bật:
Năm học 2022-2023

Thông báo về việc công khai báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023

12/07/2023 17:09:49 - Lượt xem: 2398

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc công khai báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023

Chi tiết

Thực hiện công khai năm học 2022-2023

07/10/2022 15:09:26 - Lượt xem: 2180

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thực hiện báo cáo các nội dung công khai năm học 2022-2023

Chi tiết