Tin tức nổi bật:
Văn Bản

Thông báo tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình "Yonsei Global Health Leadership Course 2024"

27/11/2023 13:53:23 - Lượt xem: 876

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình "Yonsei Global Health Leadership Course 2024"

Chi tiết

Ban hành Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của công chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Thái Nguyên

13/03/2023 21:16:15 - Lượt xem: 670

Quyết định về việc Ban hành Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của công chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Ban hành Quy định về quản lý người học tập ở nước ngoài của Đại học Thái Nguyên

13/03/2023 21:14:20 - Lượt xem: 380

Quyết định về việc Ban hành Quy định về quản lý người học tập ở nước ngoài của Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Ban hành Quy định tạm thời về quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Thái Nguyên

13/03/2023 21:12:29 - Lượt xem: 205

Đại học Thái Nguyên thông báo Ban hành Quy định tạm thời về quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Ban hành Quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Y - Dược

13/03/2023 21:03:36 - Lượt xem: 115

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Trường

Chi tiết

Ban hành Quy định quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

13/03/2023 21:01:14 - Lượt xem: 124

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Quyết định số 1768/QĐ-ĐHYD ngày 31/10/2017 của Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

31/10/2017 14:54:17 - Lượt xem: 1897

Quyết định số 1768/QĐ-ĐHYD ngày 31/10/2017 của Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên ban hành Quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Y - Dược

Chi tiết

Quyết định số 1050/QĐ-ĐHYD ngày 03/06/2016 của Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

10/06/2016 18:15:14 - Lượt xem: 1664

Quyết định số 1050/QĐ-ĐHYD ngày 03/06/2016 của Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên về việc Ban hành Quy định quản lý công tác hợp tác quốc tế của Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Quyết định số 60/QĐ-ĐHTN ngày 08/01/2016 của Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

15/01/2016 07:15:41 - Lượt xem: 1753

Quyết định số 60/QĐ-ĐHTN ngày 08/01/2016 của Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định Công tác Quản lý đoàn ra nước ngoài của Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Quyết định số 1448/QĐ-ĐHTN Ngày 03/09/2014 của Đại học Thái Nguyên

04/01/2016 18:22:56 - Lượt xem: 1832

Quyết định số 1448/QĐ-ĐHTN Ngày 03/09/2014 của Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định Quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Quyết định số 1449/QĐ-ĐHTN ngày 03/09/2014 của Đại học Thái Nguyên

04/01/2016 18:18:27 - Lượt xem: 1666

Quyết định số 1449/QĐ-ĐHTN ngày 03/09/2014 của Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về trách nhiệm của các Ban chức năng trong quản lý chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài của ĐHTN

Chi tiết

Bộ thủ tục hành chính năm 2016: Trích thủ tục Hành chính Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

04/01/2016 07:13:25 - Lượt xem: 1781

Bộ thủ tục hành chính năm 2016: Trích thủ tục Hành chính Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

Chi tiết

Quyết định số 1050/QĐ-ĐHTN ngày 01/06/2015 của Đại học Thái Nguyên

04/01/2016 07:10:50 - Lượt xem: 1872

Quyết định Quyết định số 1050/QĐ-ĐHTN ngày 01/06/2015 của Đại học Thái Nguyên về việc Ban hành Quy định về quản lý người nước ngoài học tập, công tác tại Đại học Thái Nguyên

Chi tiết