Tham dự buổi Lễ có PGS.TS. Trần Viết Khanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Lãnh đạo Ban tổ chức, Văn phòng Đảng ủy Đại học Thái Nguyên. Đại biểu Đại học Y - Dược Thái Nguyên có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo, các cán bộ chủ chốt các phòng, ban, khoa và các tổ chức đoàn thể của Nhà trường.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Đại học Thái Nguyên công bố Quyết định số 351-QDĐU về việc Quyết định PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, ĐHTN chuẩn y giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y - Dược. PGS.TS. Trần Viết Khanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHTN đã trao Quyết định, tặng hoa, phát biểu chỉ đạo và chúc mừng PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng. 

PGS.TS. Trần Viết Khanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHTNPGS.TS. Trần Viết Khanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHTN 

trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng