Xem chi tiết Danh sách trúng tuyển ngành dược hệ liên thông ĐH xét theo học bạ THPT 2018 tại đây;

Xem chi tiết Danh sách trúng tuyển ngành ĐD liên thông ĐH hệ VLVH xét theo học bạ THPT 2018 tại đây;

Xem chi tiết Danh sách trúng tuyển ngành y khoa hệ liên thông ĐH xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2018 tại đây;

Xem chi tiết Danh sách trúng tuyển ngành y khoa hệ liên thông xét theo học bạ năm 2018 tại đây;