Tên luận án: "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ từ 24 tháng đến 72 tháng"

Chuyên ngành đào tạo: Nhi khoa.
Mã số:  9720106.
Người hướng dẫn khoa học: 

 PGS.TS. Phạm Trung Kiên

TS. Nguyễn Thị Thanh Mai.
Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược;

Thông tin luận án: xem tại đây

Thông tin chi tiết: xem tại đây