Thứ 5, ngày 20/09/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Album: Giới thiệu về Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên