Thứ 3, ngày 17/07/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Album: Giới thiệu về Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên