1.Tên ngành đào tạo: Bác sĩ nội trú Nhi khoa (The Residency Program in Pediatrics)

2. Trình độ đào tạo: Sau đại học

3. Yêu cầu về kiến thức 1.     Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, dược lý và chuyên ngành trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lý Nhi khoa. 2.     Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong chăm sóc sức khỏe trẻ em. 3.     Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

4.     Thực hành thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và phòng các bệnh Nhi khoa thường gặp.

5.     Chỉ định và phân tích thành thạo một số xét nghiệm phục vụ chẩn đoán, và điều trị các bệnh và cấp cứu nhi khoa thường gặp.

6.     Thực hành thành thạo các thủ thuật Nhi khoa thông thường.

7.     Sử dụng thành thạo một số thiết bị y tế trong chẩn đoán và điều trị bệnh Nhi khoa theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế.

8.     Hướng dẫn được đồng nghiệp trong thực hành nghề nghiệp. 9.     Có khả năng thực hiện độc lập đề tài nghiên cứu khoa học.

4.2. Kỹ năng mềm

10. Tiếng Anh đạt trình độ bậc 3 khung ngoại ngữ 6 bậc dành cho người Viêt Nam.

11.  Vận dụng được kiến thức về tin học trong thực hành nghề nghiệp và sử dụng được một số phần mềm thống kê áp dụng trong nghiên cứu khoa học .

12. Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh. 13. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong cung cấp các dịch vụ y tế phục vụ bệnh nhi.

5. Yêu cầu về thái độ

14.  Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ trẻ em.

15.  Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ bệnh nhi.

16.  Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

17.  Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.

18.  Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời.

19.  Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc trong hoạt động nghề nghiệp.

6. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

1.     Công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.

2.     Công tác tại các viện nghiên cứu, các trường Đại học Y Dược, các trường cao đẳng và trung cấp Y.

3.     Công tác tại khoa Nhi của các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

1.     Chuyên khoa cấp II

2.     Tiến sĩ Y học (Doctor of Philosophy).