Thứ 6, ngày 28/07/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Chuẩn đầu ra Sau đại học

Chuẩn đầu ra Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Da liễu

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1570/QĐ-ĐHYD ngày29/8/2017)

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tai mũi họng

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1570/QĐ-ĐHYD ngày29/8/2017)

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nhi khoa

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1570/QĐ-ĐHYD ngày29/8/2017)

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Bác sĩ Nội trú Nhi khoa

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1570/QĐ-ĐHYD ngày29/8/2017)

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Chuyên khoa cấp I chuyên ngành Y học gia đình

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1570/QĐ-ĐHYD ngày29/8/2017)

Chi tiết

Chuẩn đầu ra bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành nội khoa

Chuẩn đầu ra bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành nội khoa

Bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Nội khoa (Program for first Degree Specialist in Internal Medicine)

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Bác sĩ nội trú bệnh viện chuyên ngành nội khoa