Tin tức nổi bật:
Công Khai

Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo CKI chuyên ngành Nội khoa cập nhật năm 2022

17/02/2022 09:30:10 - Lượt xem: 271

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo CKI chuyên ngành Nội khoa cập nhật năm 2022

Chi tiết

Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo CKI chuyên ngành Nhi khoa cập nhật năm 2022

14/02/2022 09:48:11 - Lượt xem: 107

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo CKI chuyên ngành Nhi khoa cập nhật năm 2022

Chi tiết

Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo BSNT chuyên ngành Nhi khoa cập nhật năm 2022

14/02/2022 09:48:02 - Lượt xem: 144

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo BSNT chuyên ngành Nhi khoa cập nhật năm 2022

Chi tiết

Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo CKII chuyên ngành Nhi khoa cập nhật năm 2022

14/02/2022 09:39:15 - Lượt xem: 91

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo CKII chuyên ngành Nhi khoa cập nhật năm 2022

Chi tiết

Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo CKI chuyên ngành YHGĐ cập nhật năm 2022

14/02/2022 09:39:06 - Lượt xem: 122

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo CKI chuyên ngành YHGĐ cập nhật năm 2022

Chi tiết

Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo CKI chuyên ngành Lao cập nhật năm 2022

14/02/2022 09:38:57 - Lượt xem: 117

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo CKI chuyên ngành Lao cập nhật năm 2022

Chi tiết

Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo CKI chuyên ngành Tâm thần cập nhật năm 2022

09/02/2022 09:48:22 - Lượt xem: 207

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo CKI chuyên ngành Tâm thần cập nhật năm 2022

Chi tiết

Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo CKII chuyên ngành Tai mũi họng cập nhật năm 2022

08/02/2022 09:52:02 - Lượt xem: 103

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo CKII chuyên ngành Tai mũi họng cập nhật năm 2022

Chi tiết

Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo CKI chuyên ngành Xét nghiệm y học cập nhật năm 2022

08/02/2022 09:51:49 - Lượt xem: 253

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo CKI chuyên ngành Xét nghiệm y học cập nhật năm 2022

Chi tiết

Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo BSNT chuyên ngành Ung thư cập nhật năm 2022

08/02/2022 09:51:40 - Lượt xem: 149

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo BSNT chuyên ngành Ung thư cập nhật năm 2022

Chi tiết

Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo CKI chuyên ngành Tai mũi họng cập nhật năm 2022

08/02/2022 09:51:30 - Lượt xem: 215

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo CKI chuyên ngành Tai mũi họng cập nhật năm 2022

Chi tiết

Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo CKI chuyên ngành Ung thư cập nhật năm 2022

08/02/2022 09:48:37 - Lượt xem: 112

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo CKI chuyên ngành Ung thư cập nhật năm 2022

Chi tiết

Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo CKII chuyên ngành Ngoại khoa cập nhật năm 2022

07/02/2022 09:52:35 - Lượt xem: 125

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo CKII chuyên ngành Ngoại khoa cập nhật năm 2022

Chi tiết

Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo BSNT chuyên ngành Ngoại khoa cập nhật năm 2022

07/02/2022 09:52:22 - Lượt xem: 158

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo BSNT chuyên ngành Ngoại khoa cập nhật năm 2022

Chi tiết

Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo CKI chuyên ngành Ngoại khoa cập nhật năm 2022

07/02/2022 09:52:12 - Lượt xem: 179

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo CKI chuyên ngành Ngoại khoa cập nhật năm 2022

Chi tiết