Tin tức nổi bật:
Đào tạo

Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành RHM K8

20/08/2021 15:54:51 - Lượt xem: 480

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành RHM K8

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành KTXN YH K1

20/08/2021 15:53:51 - Lượt xem: 353

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành KTXN YH K1

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y K47

20/08/2021 15:52:27 - Lượt xem: 542

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y K47

Chi tiết

Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y K48

20/08/2021 15:51:01 - Lượt xem: 830

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH hệ chính quy và cấp bằng BSYK cho SV ngành Y K48

Chi tiết

Công nhận TN ĐH ngành Dược liên thông K16

20/08/2021 15:48:38 - Lượt xem: 384

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận TN ĐH ngành Dược liên thông K16

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa hệ liên thông khóa CTY.K49

19/08/2021 08:18:31 - Lượt xem: 678

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa hệ liên thông khóa CTY.K49

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Dược học hệ liên thông khóa K17

19/08/2021 08:15:39 - Lượt xem: 483

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Dược học hệ liên thông khóa K17

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Dược học hệ liên thông khóa K9

19/08/2021 08:14:31 - Lượt xem: 366

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Dược học hệ liên thông khóa K9

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ CQ và cấp bằng ngành Dược sĩ cho sinh viên ngành Dược học khóa 10

19/08/2021 08:13:04 - Lượt xem: 334

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ CQ và cấp bằng ngành Dược sĩ cho sinh viên ngành Dược học khóa 10

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ CQ và cấp bằng ngành Dược sĩ cho sinh viên ngành Dược học khóa 11

19/08/2021 08:11:51 - Lượt xem: 296

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ CQ và cấp bằng ngành Dược sĩ cho sinh viên ngành Dược học khóa 11

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ CQ và cấp bằng ngành Dược sĩ cho sinh viên ngành Dược học khóa 12

19/08/2021 08:10:48 - Lượt xem: 345

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học hệ CQ và cấp bằng ngành Dược sĩ cho sinh viên ngành Dược học khóa 12

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên (đợt 1)

18/08/2021 08:20:37 - Lượt xem: 373

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên (đợt 1)

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng BSYK cho SV ngành y khoa K45

17/08/2021 13:53:07 - Lượt xem: 376

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng BSYK cho SV ngành y khoa K45

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng BSYK cho SV ngành y khoa K46

17/08/2021 13:51:56 - Lượt xem: 433

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng BSYK cho SV ngành y khoa K46

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng BSYK cho SV ngành y khoa K47

17/08/2021 13:50:47 - Lượt xem: 385

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng BSYK cho SV ngành y khoa K47

Chi tiết