Tin tức nổi bật:
Triển khai nghị quyết các cấp ủy Đảng

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 04 năm 2020 và nghị quyết công tác tháng 05 năm 2020

28/05/2020 07:37:00 - Lượt xem: 1163

Đảng ủy Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 04 năm 2020 và nghị quyết công tác tháng 05 năm 2020

Chi tiết

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2017 và nghị quyết công tác tháng 9/2017

29/03/2018 16:08:56 - Lượt xem: 10516

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2017

Chi tiết

Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ

12/04/2017 10:12:14 - Lượt xem: 13091

Hướng dẫn viết bài thu hoạch cả nhân

01/07/2016 16:21:53 - Lượt xem: 6150

Kế hoạch học tập, quán triệt tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

01/07/2016 10:18:11 - Lượt xem: 7525

Kế hoạch học tập chuyên đề

30/06/2016 15:22:35 - Lượt xem: 3066