Tin tức nổi bật:
Tủ sách pháp luật

Quyền con người trong hiến Pháp 2013

05/07/2016 16:15:07 - Lượt xem: 4366

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS. Chu Hồng Thanh Thành viên Ban Biên tập sửa đổi, bổ sung Hiến pháp

Chi tiết

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị

05/07/2016 16:12:41 - Lượt xem: 4278

Được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua theo Nghị quyết số 2200A (XXI) ngày 16-12-1966; có hiệu lực ngày 23-3-1976; Việt Nam gia nhập ngày 24-9-1982)

Chi tiết

Kế hoạch Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015

05/07/2016 16:10:39 - Lượt xem: 2232

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Công văn số 2218/ĐHTN-PCTĐ ngày 30/10/2015 của Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015. Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015 như sau:

Chi tiết

Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015

05/07/2016 16:08:31 - Lượt xem: 2155

Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định cụ thể trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2013. Đây là ngày trong năm để khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Chi tiết

Quy định mới về cấp bằng tốt nghiệp Đại học

05/07/2016 16:07:29 - Lượt xem: 2362

Ngày 8/9, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục Đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Chi tiết

Nội quy tiếp công dân

05/07/2016 16:02:39 - Lượt xem: 2443

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 10/2015

05/07/2016 15:48:08 - Lượt xem: 2154

Văn bản pháp luật về bảo hiểm Y tế

05/07/2016 15:46:02 - Lượt xem: 3418

Luật bảo hiểm xã hội

05/07/2016 15:40:13 - Lượt xem: 3411

Văn bản pháp quy về chế độ lao động tiền lương

05/07/2016 15:39:30 - Lượt xem: 3645

Luật lao động 2012

05/07/2016 15:36:58 - Lượt xem: 3390

Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

05/07/2016 15:28:36 - Lượt xem: 3245

Luật viên chức

05/07/2016 15:27:45 - Lượt xem: 3391

Tài liệu tuyên truyền pháp luật Q2/2015

05/07/2016 15:26:31 - Lượt xem: 2228

Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật

05/07/2016 15:24:02 - Lượt xem: 2280