STT Họ và Tên Đơn vị Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Văn Sơn Ban Giám hiệu Hiệu trưởng - Bí thư ĐU  
2 Trịnh Xuân Tráng Ban Giám hiệu Phó Hiệu trưởng - Phó BTĐU  
3 Trần Đức Quý Ban Giám hiệu Phó Hiệu trưởng - Ủy viên BTVĐU  
4 Nguyễn Tiến Dũng Ban Giám hiệu Phó Hiệu trưởng - Ủy viên BTVĐU  
5 Trịnh Xuân Đàn Khoa Y học cơ sở Trưởng khoa YHCS - CTCĐ - Ủy viên BTVĐU  
6 Trịnh Văn Hùng Phòng Đào tạo Trưởng phòng - Ủy viên BCHĐB  
7 Dương Hồng Thái BM Nội Trưởng Bộ môn - Ủy viên BCHĐB  
8 Trần Văn Tuấn Khoa Dược Trưởng khoa Dược - Ủy viên BCHĐB  
9 Hoàng Tiến Công Khoa Răng Hàm Mặt Trưởng khoa RHM - Ủy viên BCHĐB  
10 Lê Ngọc Uyển Phòng Công tác học sinh sinh viên Trưởng phòng - Ủy viên BCHĐB  
11 Bùi Thanh Thủy Phòng Hành chính - Tổ chức Trưởng phòng - Ủy viên BCHĐB  
12 Nguyễn Quang Đông Khoa Khoa học cơ bản Bí thư Đoàn trường - Ủy viên BCHĐB  
13 Nguyễn Đắc Trung Khoa Y học cơ sở Phó TK YHCS - Ủy viên BCHĐB - Phó CTCĐ  
14 Lương Thị Lưu Khoa Khoa học cơ bản Phó TK KHCB - Phó CTCĐ  
15 Nguyễn Thị Phương Khoa Các chuyên khoa Phó trưởng Bộ môn - Ủy viên BTVCĐ  
16 Tạ Quang Hùng Phòng Hành chính - Tổ chức Phó trưởng phòng - Ủy viên BTVCĐ  
17 Nguyễn Thị Hằng Nga Phòng Kế hoạch - Tài chính Trưởng phòng - KTT - BTCB  
18 Nguyễn Tiến Dũng Phòng Kế hoạch - Tài chính Phó trưởng phòng  
19 Nguyễn Thị Hạnh Phòng Kế hoạch - Tài chính Phó trưởng phòng  
20 Trần Bảo Ngọc Phòng Công tác học sinh sinh viên Phó trưởng phòng  
21 Lê Thị Lựu Phòng Công tác học sinh sinh viên Phó trưởng phòng  
22 Lại Ngọc Khánh Phòng Đào tạo Phó trưởng phòng  
23 Phương Thị Ngọc Phòng Đào tạo Phó trưởng phòng  
24 Nguyễn Phương Sinh Phòng Đào tạo Phó trưởng phòng  
25 Nguyễn Quang Mạnh Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục Trưởng phòng  
26 Bùi Thị Quỳnh Nhung Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục Phó trưởng phòng  
27 Dương Văn Thanh Phòng Thanh tra - Pháp chế Phó trưởng phòng  
28 Hạc Văn Vinh Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế Trưởng phòng  
29 Nguyễn Như Trang Phòng Quản trị - Phục vụ Trưởng phòng  
30 Dương Trung Hà Phòng Quản trị - Phục vụ Phó trưởng phòng  
31 Hoàng Hà Phòng Công nghệ thông tin - thư viện Trưởng phòng  
32 Dương Thủy Anh Phòng Công nghệ thông tin - thư viện Phó trưởng phòng  
33 Trương Viết Trường Phòng Công nghệ thông tin - thư viện Phó trưởng phòng  
34 Nguyễn Trọng Hiếu BM Nội Phó trưởng Bộ môn  
35 Phạm Kim Liên BM Nội Phó trưởng Bộ môn  
36 Nguyễn Văn Sửu BM Ngoại Trưởng Bộ môn - BTCB  
37 Nguyễn Vũ Hoàng BM Ngoại Phó trưởng Bộ môn  
38 Nguyễn Thị Bình BM Sản Phó trưởng Bộ môn  
39 Cấn Bá Quát BM Sản Phó trưởng Bộ môn  
40 Nguyễn Thị Xuân Hương BM Nhi Phó trưởng Bộ môn - BTCB  
41 Lê Thị Kim Dung BM Nhi Phó trưởng Bộ môn  
42 Nguyễn Quý Thái Khoa Các chuyên khoa Trưởng khoa CCK - BTCB  
43 Trần Duy Ninh Khoa Các chuyên khoa Phó trưởng khoa CCK  
44 Nguyễn Khắc Hùng Khoa Các chuyên khoa Phó trưởng khoa CCK  
45 Vũ Quang Dũng Khoa Các chuyên khoa Trưởng Bộ môn  
46 Lương Thị Hương Loan Khoa Các chuyên khoa Trưởng Bộ môn  
47 Đàm Thị Bảo Hoa Khoa Các chuyên khoa Trưởng Bộ môn  
48 Phạm Thị Kim Dung Khoa Các chuyên khoa Trưởng Bộ môn  
49 Nguyễn Thị Minh Thúy Khoa Các chuyên khoa Trưởng Bộ môn  
50 Chu Thị Mão Khoa Các chuyên khoa Chủ tịch CĐBP  
51 Nguyễn Văn Ninh Khoa Răng Hàm Mặt Phó trưởng khoa RHM  
52 Lê Thị Thu Hằng Khoa Răng Hàm Mặt Phó trưởng khoa RHM  
53 Nguyễn Thị Sinh Khoa Y học cơ sở Phó trưởng Bộ môn  
54 Nguyễn Thị Thu Thái Khoa Y học cơ sở Phó trưởng Bộ môn  
55 Nguyễn Thị Ngọc Hà Khoa Y học cơ sở Phó trưởng khoa YHCS  
56 Vũ Thị Thu Hằng Khoa Y học cơ sở Phó trưởng Bộ môn  
57 Nông Phúc Thắng Khoa Y học cơ sở Trưởng Bộ môn  
58 Trần Thị Kim Phượng Khoa Y học cơ sở Phó trưởng Bộ môn  
59 Hoàng Thu Soan Khoa Y học cơ sở Trưởng Bộ môn  
60 Nguyễn Kiều Giang Khoa Y học cơ sở Phó trưởng Bộ môn  
61 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Khoa Y tế công cộng Phó trưởng khoa YTCC  
62 Nguyễn Thị Tố Uyên Khoa Y tế công cộng Phó trưởng khoa YTCC  
63 Trương Thị Thùy Dương Khoa Y tế công cộng Phó trưởng Bộ môn  
64 Đàm Thị Tuyết Khoa Y tế công cộng Trưởng khoa YTCC - BTCB  
65 Nguyễn Thu Hiền Khoa Y tế công cộng Chủ tịch CĐBP  
66 Nguyễn Tiến Phượng Khoa Dược Phó trưởng khoa Dược  
67 Lương Hoàng Trưởng Khoa Dược Phó trưởng Bộ môn  
68 Hoàng Thị Cúc Khoa Dược Phó trưởng khoa Dược  
69 Đinh Phương Liên Khoa Dược Phó trưởng Bộ môn  
70 Đồng Thị Hoàng Yến Khoa Dược Trưởng Bộ môn  
71 Phạm Thị Thanh Tâm Khoa Dược Phó trưởng Bộ môn  
72 Đoàn Thanh Hiếu Khoa Dược Trưởng Bộ môn  
73 Bùi Thị Thanh Châm Khoa Dược Phó trưởng Bộ môn  
74 Nông Phương Mai Khoa Điều dưỡng Phó TK Điều dưỡng - BTCB  
75 Phạm Thị Oanh Khoa Điều dưỡng Chủ tịch CĐBP  
76 Vi Thị Thanh Thủy Khoa Điều dưỡng Phó TK Điều dưỡng  
77 Phùng Văn Lợi Khoa Điều dưỡng Phó TK Điều dưỡng  
78 Nguyễn Ngọc Huyền Khoa Điều dưỡng Phó trưởng Bộ môn  
79 Đoàn Thị Huệ Khoa Điều dưỡng Phó trưởng Bộ môn  
80 Hoàng Minh Hương Khoa Điều dưỡng Phó trưởng Bộ môn  
81 Nguyễn Thu Hiền Khoa Khoa học cơ bản Trưởng khoa KHCB - BTCB  
82 Nguyễn Thị Tân Tiến Khoa Khoa học cơ bản Phó trưởng khoa KHCB  
83 Trương Thị Hồng Thúy Khoa Khoa học cơ bản Phó trưởng Bộ môn  
84 Đỗ Thị Phương Quỳnh Khoa Khoa học cơ bản Chủ tịch CĐBP  
85 Nguyễn Xuân Hòa Khoa Khoa học cơ bản Trưởng Bộ môn  
86 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Khoa Khoa học cơ bản Trưởng Bộ môn  
87 Nguyễn Văn Quế Khoa Khoa học cơ bản Phó trưởng Bộ môn  
88 Bùi Thị Hà Khoa Khoa học cơ bản Phó trưởng Bộ môn  
89 Nguyễn Thị Thanh Hồng Khoa Khoa học cơ bản Trưởng Bộ môn  
90 Hứa Thanh Bình Khoa Khoa học cơ bản Trưởng Bộ môn  
91 Nguyễn Vũ Phương Bệnh viện trường Giám đốc BVT - Ủy viên BCHĐB  
92 Trương Đồng Tâm Bệnh viện trường Phó Giám đốc BVT  
93 Vũ Thị Hồng Anh Bệnh viện trường Phó Giám đốc BVT - Ủy viên BCHĐB  
94 Nguyễn Công Bình Bệnh viện trường Trưởng khoa Ngoại BVT  
95 Hoàng Văn Tăng Bệnh viện trường Trưởng khoa CĐHA BVT  
96 Lê Anh Đức Bệnh viện trường Phó trưởng khoa CĐHA BVT  
97 Nguyễn Thị Hoa Bệnh viện trường Trưởng khoa Xét nhiệm BVT  
98 Phạm Thị Tuyết Nhung Bệnh viện trường Trưởng khoa Dược BVT  
99 Hoàng Thị Mai Nga Bệnh viện trường Phó TP Điều dưỡng BVT  
100 Phạm Mỹ Hoài Bệnh viện trường TP KHTH, TK Phụ sản BVT  
101 Phạm Công Chính Bệnh viện trường Trưởng khoa Các CK BVT  
102 Hà Huy Phương Bệnh viện trường Trưởng khoa Khám bệnh BVT  
103 Lưu Thị Bình Bệnh viện trường Trưởng khoa Nội BVT  
104 Vũ Tiến Thăng Bệnh viện trường Phó trưởng khoa Nội BVT  
105 Trần Xuân Thường Bệnh viện trường Trưởng phòng TCKT BVT  
106 Đinh Ngọc Thành Bệnh viện trường Trưởng phòng Điều dưỡng BVT  
107 Phạm Thị Quyên Bệnh viện trường Phó trưởng khoa Khám bệnh BVT