Để thuận lợi cho việc bổ sung sách tham khảo (sách văn học, sách pháp luật) năm học 2018-2019, Thư viện kính gửi đến quí thầy cô danh mục sách văn học, pháp luật  mới nhất.

Kính mong các thầy cô chọn lựa giúp và gửi danh mục sách cần mua về Thư viện trước ngày 15/9/2018 gửi về phòng CNTT - Thư viện (bộ phận thư viện) cả file điện tử và bản cứng (file điện tử gửi theo địa chỉ duongthuyanhtvyk@gmail.com).

Ngoài ra các thầy cô có thể gửi danh mục sách ngoài các tài liệu có trong danh mục mà phòng thông báo.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ các thầy cô.

Xem chi tiết Danh sách Sách Văn học tại đây;

Xem chi tiết Danh sách Sách Pháp luật tại đây;