Biểu 8: Lý lịch giảng viên

STT Họ và tên Năm sinh Lý lịch khoa học Ghi chú
215 Trần Văn Tuấn 1967 Tệp tin đính kèm  
216 Nguyễn Tiến Phượng 1960 Tệp tin đính kèm  
217 Hoàng Thị Cúc 1969 Tệp tin đính kèm  
218 Lương Hoàng Trưởng 1973 Tệp tin đính kèm  
219 Ngô Thị Mỹ Bình 1986 Tệp tin đính kèm  
220 Đinh Thị Thu Ngân 1987 Tệp tin đính kèm  
221 Dương Ngọc Ngà 1984 Tệp tin đính kèm  
222 Nguyễn Thị Phương Thảo 1985    
223 Trần Ngọc Anh 1984 Tệp tin đính kèm  
224 Lại Thị Ngọc Anh 1988 Tệp tin đính kèm  
225 Phạm Thị Tuyết Nhung 1968 Tệp tin đính kèm  
226 Nông Thị Anh Thư 1979    
227 Nguyễn Quốc Thịnh 1987 Tệp tin đính kèm  
228 Đỗ Thị Thúy Hòa 1987    
229 Ngô Thị Huyền Trang 1987 Tệp tin đính kèm  
230 Đồng Thị Hoàng Yến 1977 Tệp tin đính kèm  
231 Nguyễn Duy Thư 1981 Tệp tin đính kèm  
232 Đồng Quang Huy 1987 Tệp tin đính kèm  
233 Phạm Thị Thanh Tâm 1987 Tệp tin đính kèm  
234 Phạm Hiền Giang 1988 Tệp tin đính kèm  
235 Đỗ Lê Thùy 1983 Tệp tin đính kèm  
236 Hoàng Thái Hoa Cương 1976 Tệp tin đính kèm  
237 Nguyễn Thị Phương Quỳnh 1982 Tệp tin đính kèm  
238 Đoàn Thanh Hiếu 1981 Tệp tin đính kèm  
239 Nguyễn Thu Quỳnh 1982 Tệp tin đính kèm  
240 Nguyễn Quang Huy 1985    
241 Bùi Thị Thanh Châm 1984 Tệp tin đính kèm  
242 Nguyễn Khắc Tùng 1987 Tệp tin đính kèm  
243 Nguyễn Thị Quỳnh 1987    
244 Nguyễn Mạnh Linh 1984 Tệp tin đính kèm  
245 Nguyễn Thị Thu Huyền 1988    
246 Phạm Thùy Linh 1989 Tệp tin đính kèm  
247 Nguyễn Văn Lâm 1989 Tệp tin đính kèm  
248 Nguyễn Thị Ngọc 1984    
249 Bùi Thị Luyến 1987 Tệp tin đính kèm  
250 Nguyễn Thị Hồng Thúy 1989 Tệp tin đính kèm  
251 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1988 Tệp tin đính kèm  
252 Nguyễn Văn Dũng 1991 Tệp tin đính kèm  
253 Nguyễn Thị Thu Thủy 1991 Tệp tin đính kèm  
254 Nguyễn Thị Lan Hương 1989 Tệp tin đính kèm  
255 Nông Phương Mai 1976 Tệp tin đính kèm  
256 Vi Thị Thanh Thủy 1966 Tệp tin đính kèm  
257 Phùng Văn Lợi 1977 Tệp tin đính kèm  
258 Nguyễn Ngọc Hà 1981 Tệp tin đính kèm  
259 Hoàng Thị Mai Nga 1980 Tệp tin đính kèm  
260 Lưu Thị Ánh Tuyết 1987    
261 Lương Thị Hoa 1984 Tệp tin đính kèm  
262 Bùi Thị Hợi 1983 Tệp tin đính kèm  
263 Phạm Tuấn Vũ 1987    
264 Hoàng Trung Kiên 1988 Tệp tin đính kèm  
265 Nguyễn Thị Thanh Hương 1985    
266 Đoàn Thị Huệ 1981 Tệp tin đính kèm  
267 Nguyễn Ngọc Huyền 1978 Tệp tin đính kèm  
268 Lê Thị Bích Ngọc 1986 Tệp tin đính kèm  
269 Nguyễn Thị Tú Ngọc 1986 Tệp tin đính kèm  
270 Nguyễn Văn Giang 1983    
271 Đào Trọng Quân 1986 Tệp tin đính kèm  
272 Đào Tiến Thịnh 1986 Tệp tin đính kèm  
273 Nguyễn Thị Sơn 1988 Tệp tin đính kèm  
274 Hoàng Minh Hương 1973 Tệp tin đính kèm  
275 Ngô Xuân Long 1981 Tệp tin đính kèm  
276 Đinh Ngọc Thành 1963 Tệp tin đính kèm  
277 Ngô Thị Vân Huyền 1979 Tệp tin đính kèm  
278 Đỗ Thị Lệ Hằng 1982 Tệp tin đính kèm  
279 Nguyễn Thu Trang 1991 Tệp tin đính kèm  
280 Triệu Văn Nhật 1991    
281 La Văn Luân 1989 Tệp tin đính kèm  
282 Lê Thị Vân 1989 Tệp tin đính kèm  
283 Trần Lệ Thu 1989 Tệp tin đính kèm  
284 Đoàn Thị Nga 1990 Tệp tin đính kèm  
285 Nguyễn Thị Hoài 1989 Tệp tin đính kèm  
286 Nguyễn Thu Hiền 1975 Tệp tin đính kèm  
287 Bùi Văn Thiện 1954 Tệp tin đính kèm  
288 Nguyễn Xuân Hòa 1975    
289 Nguyễn Quang Đông 1981    
290 Đặng Văn Thành 1978 Tệp tin đính kèm  
291 Vũ Thị Thúy 1985    
292 Đỗ Thị Hồng Nga 1981 Tệp tin đính kèm  
293 Trương Thị Hồng Thúy 1985 Tệp tin đính kèm  
294 Đỗ Thị Phương Quỳnh 1983 Tệp tin đính kèm  
295 Vũ Anh Tuấn 1980 Tệp tin đính kèm  
296 Trịnh Quý Khánh 1983    
297 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1978 Tệp tin đính kèm  
298 Lê Thị Giang 1982 Tệp tin đính kèm  
299 Nguyễn Ngọc Minh 1986 Tệp tin đính kèm  
300 Nguyễn Thị Mỹ Ninh 1983    
301 Nguyễn Thu Giang 1983    
302 Bùi Thị Hà 1983 Tệp tin đính kèm  
303 Vũ Thị Như Trang 1985 Tệp tin đính kèm  
304 Nguyễn Huy Hoàng 1986 Tệp tin đính kèm  
305 Phó Thị Thúy Hằng 1984 Tệp tin đính kèm  
306 Ngô Thị Thúy Ngân 1970 Tệp tin đính kèm  
307 Nguyễn Thị Thanh Hồng 1979 Tệp tin đính kèm  
308 Nguyễn Thị Khánh Ly 1984 Tệp tin đính kèm  
309 Triệu Thành Nam 1983 Tệp tin đính kèm  
310 Trần Thị Quỳnh Anh 1984 Tệp tin đính kèm  
311 Vũ Thị Hảo 1978 Tệp tin đính kèm  
312 Nguyễn Quỳnh Trang 1979 Tệp tin đính kèm  
313 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1980 Tệp tin đính kèm  
314 Chu Tuấn Anh 1982 Tệp tin đính kèm  
315 Hứa Thanh Bình 1975 Tệp tin đính kèm  
316 Thân Thị Thu Ngân 1985 Tệp tin đính kèm  
317 Đinh Thị Giang 1982 Tệp tin đính kèm  
318 Đỗ Thị Nhường 1986 Tệp tin đính kèm  
319 Trần Thị Thanh Thủy 1987 Tệp tin đính kèm  
320 Hà Thị Hằng 1982    
321 Hoàng Duy Tường 1982 Tệp tin đính kèm  
322 Lê Thị Huyền My 1989    
323 Nguyễn Thanh Tùng 1987 Tệp tin đính kèm  
324 Nông Thái Hưng 1991 Tệp tin đính kèm