Phòng CNTT- Thư viện xin thông báo: để thuận lợi cho việc bổ sung sách chuyên ngành Y Dược năm học 2017-2018, Thư viện kính gửi đến quí thầy cô danh mục sách y dược mới nhất, kính mong các thầy cô chọn lựa giúp và gửi danh mục sách cần mua về Thư viện trước ngày 30/10/2017. Ngoài ra các thầy cô có thể gửi danh mục sách ngoài các tài liệu có trong danh mục mà phòng thông báo. Rất mong nhận được sự hợp tác từ các thầy cô.

Danh mục sách: xem chi tiết

Phòng CNTT-TV