1. Tên ngành đào tạo: Bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Ngoại khoa (The first Degree Specialist Program in Surgery)

2. Trình độ đào tạo: Sau đại học

3. Yêu cầu về kiến thức

ü     Vận dụng được kiến thức triết học trong thực hành nghề nghiệp.

ü     Vận dụng được kiến thức y học cơ sở, dược lý và chuyên ngành trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh lý Ngoại khoa.

ü     Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu các bệnh Ngoại khoa.

ü     Tiếng Anh đạt trình độ B1 của CEFR (khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

ü     Vận dụng được kiến thức về tin học trong thực hành nghề nghiệp.

4. Yêu cầu về kỹ năng

ü     Thực hành thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và phòng các bệnh Ngoại khoa thường gặp.

ü     Chỉ định và phân tích thành thạo một số xét nghiệm và thăm dò cận lâm sàng phục vụ cho chẩn đoán và điều trị các bệnh ngoại khoa thường gặp.

ü     Thực hành thành thạo các thủ thuật Ngoại khoa thông thường.

ü     Có khả năng hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.

ü     Sử dụng thành thạo một số thiết bị y tế trong chẩn đoán và điều trị.

ü     Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.

ü     Thực hiện được đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Ngoại khoa.

ü     Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp.

ü     Sử dụng được một số phần mềm thống kê áp dụng trong nghiên cứu khoa học y học.

5. Yêu cầu về thái độ

ü     Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân

ü     Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.

ü     Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

ü     Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.

ü     Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời.

6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp

ü     Cơ quan quản lý nhà nước về y tế.

ü     Khoa Ngoại các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh và tuyến huyện.

ü     Các trường Cao đẳng và Trung cấp y tế.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

ü     Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Ngoại khoa.

ü     Thạc sĩ y học.

ü     Tiến sĩ Y học.