1. Tên ngành đào tạo: Bác sĩ Ngoại trú bệnh viện chuyên ngành Ngoại khoa (Residency Program in Surgery)

2. Trình độ đào tạo: Sau đại học

3. Yêu cầu về kiến thức ü     Vận dụng được kiến thức triết học trong thực hành nghề nghiệp. ü     Vận dụng được kiến thức y học cơ sở, dược lý và chuyên ngành trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh Ngoại khoa. ü     Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu các bệnh lý Ngoại khoa. ü     Tiếng Anh đạt trình độ B1 của CEFR (khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương. ü     Vận dụng được kiến thức về tin học trong thực hành nghề nghiệp. ü     Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng ü     Thực hành thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh Ngoại khoa thường gặp. ü     Chỉ định và phân tích thành thạo một số xét nghiệm phục vụ chẩn đoán, và điều trị. ü     Thực hành thành thạo các thủ thuật Ngoại khoa thông thường. ü     Sử dụng thành thạo các thiết bị y tế trong chẩn đoán và điều trị bệnh Ngoại khoa theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ y tế. ü     Hướng dẫn được đồng nghiệp trong thực hành nghề nghiệp. ü     Có khả năng thực hiện độc lập đề tài nghiên cứu khoa học.

4.2. Kỹ năng mềm ü     Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh. ü     Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong cung cấp các dịch vụ y tế phục vụ người bệnh. ü     Sử dụng được một số phần mềm thống kê áp dụng trong nghiên cứu khoa học.

5. Yêu cầu về thái độ ü     Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân. ü     Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh. ü     Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành. ü     Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp. ü     Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời. ü     Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc trong hoạt động nghề nghiệp.

6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp ü     Các viện nghiên cứu, các trường Đại học y. ü     Các khoa hệ Ngoại các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường ü     Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Ngoại khoa. ü     Tiến sĩ Y học.