Tin tức nổi bật:
Đào tạo

Đề án đăng kí mở mã ngành Đào tạo trình độ đại học ngành Hộ Sinh

05/03/2021 14:19:30 - Lượt xem: 790

Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo ngành Cử nhân Điều dưỡng năm 2018

03/03/2021 22:00:31 - Lượt xem: 1705

Ban hành chương trình đào tạo Cử nhân Điều Dưỡng chính quy 2016

03/03/2021 21:59:04 - Lượt xem: 982

Ban hành chương trình đào tạo ngành Y khoa hệ chính quy 2016

03/03/2021 21:56:08 - Lượt xem: 1017

Thông báo Lùi thời gian tổ chức khóa học 'Vai trò của siêu âm trong cấp cứu, đau bụng cấp và cấp giấy chứng nhận CM

03/03/2021 15:19:30 - Lượt xem: 1184

Thông báo về việc lùi thời gian tổ chức khóa học 'Vai trò của siêu âm trong cấp cứu, đau bụng cấp và cấp giấy chứng nhận CM

Chi tiết

Ban hành chương trình đào tạo Cử nhân Điều Dưỡng 2020

03/03/2021 15:19:22 - Lượt xem: 1386

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Quyết định về việc Ban hành chương trình Đào tạo CNĐD 2020

Chi tiết

Ban hành chương trình đào tạo ngànhCử nhân điều dưỡng hệ chính quy 2018

03/03/2021 09:02:37 - Lượt xem: 1299

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định Ban hành Chương trình đào tạo ngành Cử nhân điều dưỡng trình độ Đại học áp dụng cho các khóa tuyển sinh kể từ năm học 2018-2019

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ và tiến sĩ

02/03/2021 15:19:46 - Lượt xem: 2426

Thông báo thay đổi thời gian Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS. Lê Thị Kim Dung

02/03/2021 14:34:17 - Lượt xem: 669

Thông báo về việc thay đổi phòng họp Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp trường của NCS. Lê Thị Kim Dung

22/02/2021 15:20:29 - Lượt xem: 1381

Thông tin về buổi Bảo vệ luận án của NCS. Lê Thị Kim Dung

19/02/2021 15:20:35 - Lượt xem: 1630

Thông tin về buổi Bảo vệ luận án của NCS. Lê Thị Kim Dung

Chi tiết

Quyết định về việc Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III

07/02/2021 11:46:36 - Lượt xem: 614

Số ký hiệu: 133/QĐ-ĐHYD

Chi tiết

Quyết định về việc Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III

07/02/2021 11:43:19 - Lượt xem: 517

Số ký hiệu: 132/QĐ-ĐHYD

Chi tiết

Quyết định về việc Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Điều Dưỡng theo tiêu chuẩn (hạng IV)

07/02/2021 11:41:36 - Lượt xem: 568

Số ký hiệu: 62/QĐ-ĐHYD

Chi tiết

Quyết định về việc Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III

07/02/2021 11:36:36 - Lượt xem: 445

Số ký hiệu: 131/QĐ-ĐHYD

Chi tiết