Tin tức nổi bật:
Đào tạo

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành Dược học hệ CQ K9

07/07/2020 07:26:03 - Lượt xem: 969

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Dược học hệ chính quy K9

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành Dược học hệ CQ K10

07/07/2020 07:23:22 - Lượt xem: 1031

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Dược học hệ chính quy K10

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành Dược học hệ CQ K11

07/07/2020 07:21:51 - Lượt xem: 1276

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Dược học hệ chính quy K11

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành Dược học hệ LT K15

07/07/2020 07:17:04 - Lượt xem: 1040

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Dược học hệ liên thông K15

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành Dược học hệ LT K16

07/07/2020 07:15:38 - Lượt xem: 1089

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Dược học hệ liên thông K16

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành Y khoa hệ LT K46

07/07/2020 07:13:54 - Lượt xem: 1260

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học ngành Y khoa hệ liên thông K46

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành y khoa hệ CQ K43

06/07/2020 13:50:54 - Lượt xem: 1152

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành y khoa hệ CQ K43

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành y khoa hệ CQ K44

06/07/2020 13:49:28 - Lượt xem: 1043

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành y khoa hệ CQ K44

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành y khoa hệ CQ K45

06/07/2020 13:47:39 - Lượt xem: 1111

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành y khoa hệ CQ K45

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH ngành y khoa hệ CQ K46

06/07/2020 13:45:45 - Lượt xem: 1233

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp đại học ngành y khoa hệ CQ K46

Chi tiết

Thông tin về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp Trường của NCS. Đoàn Anh Thắng

24/06/2020 15:48:21 - Lượt xem: 1320

Phòng Đào tạo kính gửi thông tin về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp Trường của NCS. Đoàn Anh Thắng.

Chi tiết

Thông báo sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại TB số 705 TB-ĐHYD ngày 13-5-2020 V.v tuyển sinh ngành Điều dưỡng liên thông...

17/06/2020 10:04:05 - Lượt xem: 2886

Thông báo sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại TB số 705 TB-ĐHYD ngày 13-5-2020 V.v tuyển sinh ngành Điều dưỡng liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020 (đợt 1)

Chi tiết

Thông báo sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông báo số 710 TB-ĐHYD ngày 14-5-2020 V.v tuyển sinh ĐTLTCQ...

17/06/2020 10:03:59 - Lượt xem: 4824

Thông báo sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông báo số 710 TB-ĐHYD ngày 14-5-2020 V.v tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy trình độ đại học năm học 2020-2021

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo ngắn hạn 'Da liễu cơ bản' năm 2020

10/06/2020 10:01:10 - Lượt xem: 4265

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo ngắn hạn 'Da liễu cơ bản' năm 2020

Chi tiết

Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Hoài Bắc

09/06/2020 11:17:48 - Lượt xem: 2366

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên kính gửi thông tin luận án của NCS. Nguyễn Hoài Bắc

Chi tiết