Tin tức nổi bật:
Đào tạo

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng BSYK cho SV ngành y khoa K48

17/08/2021 13:49:32 - Lượt xem: 1507

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ CQ và cấp bằng BSYK cho SV ngành y khoa K48

Chi tiết

Thông báo kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành y tế cho SV .... tại Trường ĐHYD, ĐHTN

27/07/2021 08:54:13 - Lượt xem: 1357

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành y tế cho SV .... tại Trường ĐHYD, ĐHTN

Chi tiết

Thông báo điểm trúng tuyển liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức ĐT VLVH ngành Điều dưỡng năm 2021

27/07/2021 08:53:28 - Lượt xem: 1776

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo điểm trúng tuyển liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức ĐT VLVH ngành Điều dưỡng năm 2021

Chi tiết

Đính chính thông tin về Buổi Bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Hoàng Quỳnh

20/07/2021 16:47:44 - Lượt xem: 1021

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc hoãn tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ Y học cấp Trường cho NCS Nguyễn Hoàng Quỳnh.

Chi tiết

Thông tin về Buổi bảo vệ luận án của NCS. Nguyễn Hoàng Quỳnh

09/07/2021 14:16:26 - Lượt xem: 531

Phòng Đào tạo Trường Đại học Y - Dược - Đại học Thái Nguyên kính gửi thông tin về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Hoàng Quỳnh

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên (đợt 2)

02/07/2021 18:43:54 - Lượt xem: 1769

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên (đợt 2)

Chi tiết

Thông tin luận án của NCS. Bùi Duy Hưng, K11, Chuyên ngành: YTCC

01/07/2021 16:57:05 - Lượt xem: 561

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Thông tin luận án của NCS. Bùi Duy Hưng, K11, Chuyên ngành: YTCC

Chi tiết

Ban hành Chương trình đào tạo ngành hộ sinh trình độ đại học

26/06/2021 09:00:01 - Lượt xem: 1453

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định Ban hành Chương trình đào tạo ngành hộ sinh trình độ đại học năm 2021

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện HKI năm học 2020 - 2021 cho SV ( đợt 1)

24/06/2021 08:58:36 - Lượt xem: 1189

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận kết quả rèn luyện HKI năm học 2020 - 2021 cho SV ( đợt 1)

Chi tiết

Chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN BS (hạng II)

24/06/2021 08:06:14 - Lượt xem: 1249

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN BS (hạng II)

Chi tiết

Chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN BS (hạng III)

24/06/2021 08:04:39 - Lượt xem: 1050

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN BS (hạng III)

Chi tiết

Chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN YTCC (hạng III)

24/06/2021 08:03:00 - Lượt xem: 990

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN YTCC (hạng III)

Chi tiết

Chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN YHDP (hạng III)

24/06/2021 08:01:19 - Lượt xem: 998

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết đinh về việc Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN YHDP (hạng III)

Chi tiết

Quyết định Ban hành Chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ Đại học

22/06/2021 09:00:59 - Lượt xem: 1461

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định Ban hành Chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ Đại học áp dụng cho các khóa tuyển sinh kể từ năm học 2020-2021

Chi tiết

Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo CKI chuyên ngành Dược lý - Dược lâm sàng

18/06/2021 14:19:35 - Lượt xem: 1150

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo Quyết định về việc Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo CKI chuyên ngành Dược lý - Dược lâm sàng

Chi tiết