Tin tức nổi bật:
Đào tạo

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Chu Hồng Thắng

10/03/2017 07:58:57 - Lượt xem: 8762

Lấy Chứng chỉ môn học GDQP và AN của sinh viên

03/03/2017 10:29:31 - Lượt xem: 6094

Sổ tay sinh viên 2016

22/02/2017 08:18:30 - Lượt xem: 3143

Sổ tay sinh viên 2015

22/02/2017 08:17:52 - Lượt xem: 2655

Sổ tay sinh viên 2014

22/02/2017 08:17:17 - Lượt xem: 2362

Thông tin luận án của NCS. Chu Hồng Thắng

13/02/2017 11:02:14 - Lượt xem: 7271

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Trần Danh Phượng

23/12/2016 09:50:00 - Lượt xem: 7815

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017

12/12/2016 13:18:32 - Lượt xem: 9360

Thông tin luận án của NCS. Trần Danh Phượng

23/11/2016 14:38:20 - Lượt xem: 8514

Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học năm 2016

05/09/2016 14:16:52 - Lượt xem: 11841

Danh sách trúng tuyển đại học liên thông năm 2016

30/08/2016 23:10:36 - Lượt xem: 12721

Kết quả học tập Cử tuyển 2 năm học 2015-2016

28/08/2016 05:19:44 - Lượt xem: 8604

Thời gian, hiệu lệnh thi tôt nghiệp Sau đại học năm 2016

26/08/2016 09:47:02 - Lượt xem: 7316

Lịch thi tuyển sinh SĐH năm 2016

16/08/2016 09:11:17 - Lượt xem: 9453

Lịch sinh hoạt lớp năm học 2016-2017

11/08/2016 09:40:42 - Lượt xem: 3239

Nội dung sinh hoạt theo kế hoạch trong cuốn Sổ tay sinh viên - Sổ tay Cố vấn học tập

Chi tiết