Tin tức nổi bật:
Năm học 2021-2022

Thực hiện công khai năm học 2021-2022

16/07/2021 16:22:27 - Lượt xem: 2632

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thực hiện báo cáo các nội dung công khai đến ngày 29 tháng 6 năm 2021 như sau:

Chi tiết