Tin tức nổi bật:
Nghiên cứu khoa học

HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2024

10/06/2024 15:53:00 - Lượt xem: 250

Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì Môi trường năm 2024

Chi tiết

Hội thảo chẩn đoán hình ảnh miền núi phía Bắc mở rộng

13/04/2023 17:08:37 - Lượt xem: 1444

Ngày 25-3, Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) phối hợp với Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam tổ chức Hội thảo chẩn đoán hình ảnh miền núi phía Bắc mở rộng lần thứ 2 với chủ đề “Cập nhật kiến thức chẩn đoán hình ảnh trong thực tế lâm sàng”. Tham dự Hội thảo có các nhà nghiên cứu, chuyên gia, các bác sĩ, giảng viên, cán bộ, học viên, sinh viên đang công tác, học tập trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.

Chi tiết

Chương trình Hội thảo Chẩn đoán hình ảnh miền núi phía Bắc mở rộng lần thứ 2

22/03/2023 20:54:22 - Lượt xem: 1461

Chương trình Hội thảo Chẩn đoán hình ảnh miền núi phía Bắc mở rộng lần thứ 2

Chi tiết

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022

15/03/2023 10:56:25 - Lượt xem: 3505

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022

Chi tiết

Quy định Quản lý tài sản trí tuệ của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

15/03/2023 10:53:56 - Lượt xem: 991

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Quy định Quản lý tài sản trí tuệ của Trường

Chi tiết

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo, kỹ thuật viên tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

15/03/2023 10:51:39 - Lượt xem: 332

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Quy định chế độ làm việc của nhà giáo, kỹ thuật viên tại Trường

Chi tiết

Kế hoạch chiến lược phát triển về NCKH và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025

15/03/2023 10:49:50 - Lượt xem: 264

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển về NCKH và chuyển giao công nghệ của Trường giai đoạn 2021-2025

Chi tiết

Quy định về Khuyến khích NCKH và công bố quốc tế của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

15/03/2023 10:47:12 - Lượt xem: 258

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định về Khuyến khích NCKH và công bố quốc tế của Trường

Chi tiết

Trường Đại học Y - Dược phối hợp cùng Hội Điện quang và Y học hạt nhân VN tổ chức “Hội nghị chẩn đoán hình ảnh miền núi phía Bắc mở rộng lần thứ 1”.

15/03/2023 10:43:19 - Lượt xem: 187

Trường Đại học Y - Dược phối hợp cùng Hội Điện quang và Y học hạt nhân VN tổ chức “Hội nghị chẩn đoán hình ảnh miền núi phía Bắc mở rộng lần thứ 1”.

Chi tiết

Tập huấn NCKH cho học viên, sinh viên năm 2022

30/11/2022 09:40:54 - Lượt xem: 1211

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Tập huấn phương pháp NCKH cho học viên, sinh viên năm 2022

Chi tiết

Chương trình nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường dành cho sinh viên năm học 2021-2022

30/05/2022 12:15:06 - Lượt xem: 1374

Chương trình nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường dành cho sinh viên năm học 2021-2022

Chi tiết

Chương trình nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường dành cho cán bộ, giảng viên năm học 2021-2022

30/05/2022 12:07:16 - Lượt xem: 1261

Chương trình nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường dành cho cán bộ, giảng viên năm học 2021-2022

Chi tiết

Chương trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm học 2020-2021 dành cho Sinh viên

20/04/2021 14:17:28 - Lượt xem: 2468

Chương trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường năm học 2020-2021 (dành cho Cán bộ, Giảng viên)

20/04/2021 14:16:49 - Lượt xem: 2220

Mẫu Đề xuất, thuyết minh các cấp

25/08/2020 09:32:15 - Lượt xem: 1472

Phòng KHCN & HTQT gửi thông tin biểu mẫu đề xuất, thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ các cấp

Chi tiết