Tin tức nổi bật:
Nghiên cứu khoa học

Quyết định số 1723/QĐ-ĐHYD về việc ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ trong trường Đại học Y Dược

15/08/2017 10:55:20 - Lượt xem: 2312

Quyết định số 3920/QĐ-ĐHTN Quy định về công tác Quản lý khoa học của Đại học Thái Nguyên

15/08/2017 10:49:23 - Lượt xem: 2268

Đề tài KH&CN cấp Tỉnh

15/08/2017 10:23:55 - Lượt xem: 3191

Đề tài KH&CN cấp Bộ, Đại học

15/08/2017 10:12:50 - Lượt xem: 2561

Đề tài KH&CN cấp Trường

15/08/2017 09:55:31 - Lượt xem: 3766

Hội nghị khoa học toàn quốc 2017 của Tổng hội Y Dược Việt Nam

27/06/2017 14:05:30 - Lượt xem: 7062

Hội nghị Khoa học toàn quốc 2017 của Tổng hội Y học Việt Nam

26/04/2017 07:46:12 - Lượt xem: 9965

Quyết định phê duyệt đề tài KH&CN cấp trường năm 2017

20/04/2017 14:01:27 - Lượt xem: 5718

Thông báo Ngày hội Giáo dục Đại học Quốc tế tại Việt Nam năm 2017

03/04/2017 15:47:50 - Lượt xem: 7143

Lịch nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học của TS Nguyễn Thị Hoa làm chủ nhiệm

24/03/2017 14:54:29 - Lượt xem: 10569

Lịch nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học của ThS Lê Thị Minh Hiền làm chủ nhiệm

24/03/2017 14:53:52 - Lượt xem: 10295

Lịch họp hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mã số B2014-TN04-01 do PGS.TS. Nguyễn Quý Thái làm chủ nhiệm

20/03/2017 14:32:37 - Lượt xem: 6937

Chương trình xét duyệt đề cương đề tài KH&CN cấp Trường năm 2017

28/02/2017 10:55:42 - Lượt xem: 7206

Chương trình nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2016

11/01/2017 09:05:41 - Lượt xem: 2464

Bản tin Y Dược học miền núi từ năm 2012-2016

30/12/2016 18:28:08 - Lượt xem: 2623