Tin tức nổi bật:
Nghiên cứu khoa học

Thông báo về việc Thống kê, quy đổi bài báo khoa học tính giờ giảng tháng 12 năm 2016

07/12/2016 10:04:45 - Lượt xem: 7144

Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm công trình

22/11/2016 10:09:15 - Lượt xem: 9056

Hướng dẫn thanh quyết toán cấp Trường

15/11/2016 14:23:38 - Lượt xem: 8831

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh năm 2017

11/10/2016 10:48:25 - Lượt xem: 7333

Thông báo mức kinh phí đề tài cấp Trường theo sản phẩm bài báo

11/10/2016 09:52:15 - Lượt xem: 8214

Thông báo số 1-Hội nghị Khoa học Quốc tế thường niên lần thứ XIV & Khóa Đào tạo lần thứ I của Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế

22/09/2016 07:34:54 - Lượt xem: 8077

Biểu mẫu Các cấp

12/09/2016 10:00:09 - Lượt xem: 3360

Thông báo hoàn thành nhiệm vụ KH&CN năm 2016 và đề xuất các nhiệm vụ KH&CN

09/09/2016 16:36:20 - Lượt xem: 7474

Kết quả xét duyệt đề cương đề tài cấp Trường năm 2016

03/08/2016 08:06:17 - Lượt xem: 7662

Hội nghị rối loạn nhịp tim toàn quốc lần thứ III

12/07/2016 00:15:15 - Lượt xem: 8002

Thông báo Hội nghị Khoa học chuyên đề về Ung thư Gan toàn quốc lần thứ nhất

12/07/2016 00:09:33 - Lượt xem: 6936

Thông báo lần 1 Hội nghị chuyên ngành thần kinh Thái Nguyên năm 2016

11/07/2016 23:50:33 - Lượt xem: 7319

Quyết định số 1057A/QĐ-ĐHYD ngày 7/6/2016 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở

15/06/2016 07:48:01 - Lượt xem: 2127

Thông tư 11-2016-BGDĐT ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ giáo dục và đào tạo

08/06/2016 10:45:15 - Lượt xem: 2721

Quyết định 5830/QĐ-BGDĐT: Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ GD&ĐT

08/06/2016 10:44:43 - Lượt xem: 3607