Tin tức nổi bật:
Nghiên cứu khoa học

Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm công trình

22/11/2016 10:09:15 - Lượt xem: 8781

Hướng dẫn thanh quyết toán cấp Trường

15/11/2016 14:23:38 - Lượt xem: 8516

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh năm 2017

11/10/2016 10:48:25 - Lượt xem: 7141

Thông báo mức kinh phí đề tài cấp Trường theo sản phẩm bài báo

11/10/2016 09:52:15 - Lượt xem: 7986

Thông báo số 1-Hội nghị Khoa học Quốc tế thường niên lần thứ XIV & Khóa Đào tạo lần thứ I của Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế

22/09/2016 07:34:54 - Lượt xem: 7850

Biểu mẫu Các cấp

12/09/2016 10:00:09 - Lượt xem: 3209

Thông báo hoàn thành nhiệm vụ KH&CN năm 2016 và đề xuất các nhiệm vụ KH&CN

09/09/2016 16:36:20 - Lượt xem: 7223

Kết quả xét duyệt đề cương đề tài cấp Trường năm 2016

03/08/2016 08:06:17 - Lượt xem: 7408

Hội nghị rối loạn nhịp tim toàn quốc lần thứ III

12/07/2016 00:15:15 - Lượt xem: 7710

Thông báo Hội nghị Khoa học chuyên đề về Ung thư Gan toàn quốc lần thứ nhất

12/07/2016 00:09:33 - Lượt xem: 6725

Thông báo lần 1 Hội nghị chuyên ngành thần kinh Thái Nguyên năm 2016

11/07/2016 23:50:33 - Lượt xem: 7110

Quyết định số 1057A/QĐ-ĐHYD ngày 7/6/2016 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở

15/06/2016 07:48:01 - Lượt xem: 1997

Thông tư 11-2016-BGDĐT ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ giáo dục và đào tạo

08/06/2016 10:45:15 - Lượt xem: 2597

Quyết định 5830/QĐ-BGDĐT: Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ GD&ĐT

08/06/2016 10:44:43 - Lượt xem: 3421

Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

08/06/2016 10:44:13 - Lượt xem: 3117

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Chi tiết