Tin tức nổi bật:
Nghiên cứu khoa học

Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

08/06/2016 10:44:13 - Lượt xem: 3244

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Chi tiết

Thông tư 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

08/06/2016 10:43:12 - Lượt xem: 3316

Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà Nước

Chi tiết

Thực trạng tổ chức kho đọc mở tại Thư viện Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

21/04/2016 13:44:13 - Lượt xem: 2296

Kết quả xét duyệt đề cương đề tài cấp Trường năm 2016

22/03/2016 14:08:36 - Lượt xem: 7460

Đề xuất cấp Bộ

22/03/2016 10:33:50 - Lượt xem: 3784

Chương trình xét duyệt đề cương đề tài KH&CN cấp trường năm 2016

21/03/2016 13:43:53 - Lượt xem: 2213

Cách thức đánh giá mỗi đề tài chỉ có 01 phiếu đánh giá, phiếu này sẽ tổng hợp chung ý kiến của các thành viên trong Tiểu ban, tức là sau mỗi báo cáo của đề cương, Hội đồng sẽ thảo luận, đánh giá chung, chỉnh sửa, bổ sung, thư ký sẽ tổng hợp vào phiếu đánh giá, kết luận cuối cùng.

Chi tiết

Quyết định số 38/QĐ-ĐHYD, ngày 6/1/2014 về việc Ban hành Quy định quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái NGuyên

15/01/2014 07:40:29 - Lượt xem: 1914