Tin tức nổi bật:
THÔNG BÁO
Thông báo Ngày đăng
Điều chỉnh mã học phần trong Khung chương trình đào tạo trình độ đại học 06/02/2023 16:30:51
Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2021-2022 cho sinh viên (đợt 2) 18/01/2023 15:41:35
Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2022-2023 cho Sinh viên năm thứ nhất và năm thứ 2 đang học tại Trường 18/01/2023 08:36:58
Kế hoạch công tác sinh viên năm học 2022-2023 16/01/2023 09:57:21
Điều chỉnh một số mã học phần trong Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần đối với CTĐT liên thông từ trung cấp và cao đăng lên ĐH ... 16/01/2023 09:54:15
Ban hành quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần đối với ngành Cử nhân điều dưỡng liên thông từ cao đẳng lên đại học khóa 5 năm học 2022-2023 16/01/2023 09:50:09
Thông báo điều chỉnh lịch thu học phí Học kỳ I năm học 2022-2023 13/01/2023 10:46:24
Điều chỉnh một số mã học phần trong Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần đối với các CTĐT Đại học năm học 2022-2023 11/01/2023 09:56:52
Điều chỉnh một số mã học phần trong Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần đối với các CTĐT Đại học năm học 2021-2022 và 2022-2023 11/01/2023 09:55:08
Điều chỉnh một số mã học phần trong Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần đối với CTĐT liên thông từ trung cấp lên đại học hệ VLVH năm học 2022-2023 11/01/2023 09:52:07
Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2022 - 2023 cho sinh viên các năm thứ 3, 4, 5, 6 đang học tại Trường 11/01/2023 09:49:24
Thông báo Kế hoạch đăng ký lịch học học kỳ II năm học 2022-2023 04/01/2023 08:11:46
Thông tin về luận văn Thạc sĩ 03/01/2023 16:55:07
Ban hành Khung chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 03/01/2023 15:21:21
Ban hành Khung chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 03/01/2023 15:19:49