Kính gửi:   -   Các cơ sở giáo dục đại học thành viên;                  

                -  Các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên.   

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Quốc gia Giao Thông (Đài Loan), Đại học Quốc gia Giao Thông sẽ đến làm việc với Đại học Thái Nguyên và giới thiệu về các chương trình học bổng đại học và sau đại học của Nhà trường, chương trình như sau:

Thời gian: 10h00 – 11h30 ngày 19/9/2018.

Địa điểm: Phòng họp T1B – Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên.

Nội dung: Giới thiệu các chương trình học bổng của Đại học Quốc gia Giao Thông và phỏng vấn các ứng viên có nhu cầu.

Lĩnh vực đào tạo: Kỹ thuật, Công nghệ, Môi trường, Khoa học, Quản trị, Ngôn ngữ, Văn hóa, Giáo dục...

Bậc đào tạo: Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Đối tượng: Cán bộ, giảng viên và sinh viên các chuyên ngành có liên quan. 

Đại học Thái Nguyên đề nghị các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc thông báo rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên để tham dự và ứng tuyển. Danh sách đăng ký phỏng vấn được gửi về Ban Hợp tác quốc tế trước 17h00 ngày 17/9/2018 qua địa chỉ email:banqhqt.dhtn@moet.edu.vn; số điện thoại liên hệ: 0987 877 458 (Đ/c Nhàn).

Trân trọng.

Công văn thông báo

Thông tin chi tiết