Xem chi tiết Thông báo tại đây;

Bấm vào đây để tải mẫu đơn đăng ký dự tuyển;