Tin tức nổi bật:
Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra cao học Nội khoa

Chuẩn đầu ra Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Da liễu

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1570/QĐ-ĐHYD ngày29/8/2017)

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tai mũi họng

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1570/QĐ-ĐHYD ngày29/8/2017)

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nhi khoa

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1570/QĐ-ĐHYD ngày29/8/2017)

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Bác sĩ Nội trú Nhi khoa

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1570/QĐ-ĐHYD ngày29/8/2017)

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Chuyên khoa cấp I chuyên ngành Y học gia đình

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1570/QĐ-ĐHYD ngày29/8/2017)

Chi tiết

Chuẩn đầu ra bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành nội khoa

Chuẩn đầu ra bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành nội khoa

Bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Nội khoa (Program for first Degree Specialist in Internal Medicine)

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Bác sĩ nội trú bệnh viện chuyên ngành nội khoa

Quy định Chuẩn năng lực ngoại ngữ cho sinh viên đại học hệ chính quy

Quy định Chuẩn năng lực ngoại ngữ cho sinh viên đại học hệ chính quy

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Bác sĩ đa khoa

Hệ chính quy - 6 năm

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Bác sĩ Đa khoa hệ liên thông 4 năm

Chuẩn đầu ra Bác sĩ Răng Hàm Mặt

Chuẩn đầu ra Bác sĩ Y học sự phòng

Bác sỹ Y học dự phòng (Doctor of Preventive Medicine)

Chi tiết

Chuẩn đầu ra Dược sĩ Đại học

Hệ chính quy 5 năm

Chi tiết