1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Bộ môn Ngoại

- Địa chỉ: Tầng 7, nhà điều hành 11 tầng, trường Đại học Y- Dược, Đại học Thái Nguyên.

- Điện thoại:

- Website: http://bmngoai.tump.edu.vn 

- Lãnh đạo đơn vị: 

BSCKII Nguyễn Văn Sửu - Trưởng Bộ môn

TS Vũ Hồng Anh - Phó Trưởng Bộ môn

TS Nguyễn Vũ Hoàng - Phó Trưởng Bộ môn

 

 

 

 

2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

- Đào tạo đại học: Sinh viên hệ chính quy và hệ chuyên tu từ năm thứ 3 đến năm thứ 6.

- Đào tạo sau đại học: Học viên hệ cao học và chuyên khoa cấp I chuyên ngành Ngoại khoa, chuyên ngành Gây mê hồi sức.

- Nghiên cứu khoa học.

- Tham gia cùng các bệnh viên khu vực điều trị và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

-  Tham gia các phong trào thi đua của Nhà trường, các tổ chức đoàn thể.

 3. Danh sách các cán bộ của đơn vị :

Họ tên Năm sinh Học vị
Nguyễn Văn Sửu 1961 Bs CKII
Vũ Thị Hồng Anh 1970 Tiến sĩ
Trần Chiến 1973 Tiến sĩ
Lô Quang Nhật 1974 Tiến sĩ
Nguyễn Vũ Hoàng 1978 Tiến sĩ
Mai Đức Dũng 1979 Bs CKII
Nguyễn Thế Anh 1984 Thạc sĩ
Nguyễn Trọng Thảo 1985 Bs Nội trú
Nguyễn Quốc Huy 1986 Bs Nội trú

 

 

4. Lịch sử hình thành:

Bộ môn Ngoại - Gây mê hồi sức Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên thành lập năm 1968. Qua 45 năm xây dựng và phát triển, Bộ môn Ngoại - Gây mê hồi sức đã đạt nhiều thành tích trong đào tạo, nghiên cứu khoa học. Xây dựng được đội ngũ cán bộ trẻ năng động tham gia giảng dạy, ứng dụng nhiều thành tựu khoa học mới trong điều trị bệnh nhân.

Tổng số cán bộ hiện có: 24. Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư: 01; Tiến sỹ: 04; Bác sỹ chuyên khoa II: 03; Bác sỹ chuyên khoa I: 01; Thạc sỹ: 03. Bác sĩ nội trú: 02; đang học NCS: 02, thạc sỹ: 02, nội trú: 02.

5. Những thành tích đã đạt được :

* Tập thể

- Danh hiệu thi đua

+ Tập thể LĐTT và LĐG 1999-2007.

+ Tập thể lao động xuất sắc 1999-2007.

- Hình thức khen thưởng:

            + 01 bằng khen của thủ tướng chính phủ 2004

            + 01 bằng khen Bộ Y tế năm học 1998, 2005

            + 01 bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo năm học 2001-2002.

            + 02 giấy khen của Đại học Thái Nguyên.

* Cá nhân

- Danh hiệu thi đua

+ LĐTT và LĐG: 100% cán bộ công chức.

+ Trong thời gian qua có 49 lượt đ/c đạt danh hiệu CSTĐ và Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở từ năm 2000 đến 2006.

- Hình thức khen thưởng: 

+ Bằng khen của thủ tướng chính phủ: 03 đ/c các năm 1999, 2000, 2005

+ Bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo: 07 lượt  các năm: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

+ Bằng khen của Bộ Y tế 05 đ/c các năm: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003

+ Bằng khen của tỉnh Thái Nguyên: 01 đ/c năm 2001

+ Huy chương vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo 07 đ/c các năm: 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006

+ Huy chương vì sức khoẻ nhân dân 06 đ/c các năm: 2000, 2001, 2004, 2005, 2006

+ Huy chương vì thế hệ trẻ: 03 đ/c 1999, 2000, 2003

+ Huy chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ: 03 đ/c năm 2001, 2003.