1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Khoa Dược

- Địa chỉ: 284 - Lương Ngọc Quyến - TP Thái Nguyên

- Điện thoại: 0280 3840599

- Website: http://duoc.tump.edu.vn

- Thông tin lãnh đạo đơn vị

 PGS.TS Trần Văn Tuấn - Trưởng khoa

ThS Nguyễn Tiến Phượng - Phó Trưởng khoa

DSCKII Hoàng Thị Cúc - Phó Trưởng khoa

 2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

2.1. Chức năng

  Khoa Dược chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu. Khoa có chức năng quản lý và tham mưu cho Ban Giám hiệu về toàn bộ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong đơn vị.

2.2. Nhiệm vụ

- Giảng dạy cho các đối tượng sinh viên trong trường

- Tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

3. Thông tin nhân sự

Stt Họ và tên  Chức vụ Email
1. PGS.TSTrần Văn Tuấn Trưởng BM tranvantuanyktn@gmail.com
2. Ths. Hoàng Thái Hoa Cương Giảng viên drcuongdhy@yahoo.com
3. Ths. Đỗ Lê Thùy Giảng viên dolethuytn@gmail.com
4 Ths. Bùi T Quỳnh Nhung Giảng viên nhungdls@yahoo.com
5 Ths  Nguyễn T Phương Quỳnh Giảng viên quynhdlstn@gmail.com
6 Ths Phạm Thị Tuyết Nhung Trưởng BM nhungduoclieu@gmail.com
7 Ths Đinh Phương Liên P.Trưởng BM dinhphuongliendl@gmail.com
8 Lương Thị Lựu Kỹ thuật viên luubun@gmail.com
9 Nguyễn Quý Bẩy Kỹ thuật viên  
10 Ths Nguyễn Thị Thu Huyền Giảng viên nguyenhuyentnvp@gmail.com
11 Ths Nông Thị Anh Thư Giảng viên pgvpharco@yahoo.com
12 DS Nguyễn Thị Thu Thủy Giảng viên thuthuyduoclieu@gmail.com
13 Ths Đỗ Thị Thúy Hòa Giảng viên thuyhoa1107@gmail.com
14 Ths Ngô Thị Huyền Trang Giảng viên hanhtinhnho@gmail.com
15 Ths Nguyễn Quốc Thịnh Giảng viên nqt2787@gmail.com
16 Ths Phạm Thùy Linh Giảng viên phamlinh1702@gmail.com
17 Nguyễn Thị Huyền Kỹ thuật viên  
18 Nguyễn Thị Ngọc Linh Kỹ thuật viên  
19 Ths Đoàn Thanh Hiếu Trưởng bộ môn chiaki200481@yahoo.com
20 Ths Bùi Thị Thanh Châm P.Trưởng BM muathinamxua@gmail.com
21 DSCKII Hoàng Thị Cúc P.Trưởng khoa hoangcuctn@gmail.com
22 Ths Nguyễn Thu Quỳnh Giảng viên quynhhdytn@gmail.com
23 Ths Nguyễn Quang Huy Giảng viên huydhyd@gmail.com
24 Ths Nguyễn Khắc Tùng Giảng viên tungyduoctn@gmail.com
25 Ths Nguyễn Thị Quỳnh Giảng viên Quynhdhd1@gmail.com
26 Ths Bùi Thị Luyến Giảng viên builuyentn@gmail.com
27 DS Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giảng viên hanhnguyen1388@gmail.com
28 Đặng T Hương Giang Kỹ thuật viên duongiang08@gmail.com
29 Ngô Thị Loan Kỹ thuật viên  
30 Trịnh Hương Ly Kỹ thuật viên  
31 Trần Hải Yến Kỹ thuật viên  
32 Phan Thị Mai  Y Công  
33 Ths Nguyễn Tiến Phượng Trưởng BM Drphuongdhydtn@gmail.com
34 Ths Lương Hoàng Trưởng P.Trưởng BM truongydtn@gmail.com
35 Ths Nguyễn Văn Lâm Giảng viên namgangthep@gmail.com
36 Ths Trần Thị Bích Hợp Giảng viên ttbh.1981@yahoo.com.vn
37 Ths Dương Ngọc Ngà Giảng viên duongngocngadkh@gmail.com
38 Ths Trần Ngọc Anh Giảng viên ngocanhytn@gmail.com
39 Bs Nguyễn T Phương Thảo Giảng viên phuongthao85_vn@yahoo.com
40  Nguyễn Khánh Ly Kỹ thuật viên khanhly.dly@gmail.com
41 Ths Đinh Thị Thu  Ngân Giảng viên dinhngan.1602@gmail.com
42 Ths Ngô Thị Mỹ Bình Giảng viên mybinh.tn@gmail.com
43 Ths Lại Thị Ngọc Anh Giảng viên Laingocanh.tn@gmail.com
44  Đàm Thị Thoa Y công  
45 DS Nguyễn Văn Dũng Giảng viên dung.dhdtn@gmail.com
46 Ths Đồng Thị Hoàng Yến Trưởng BM knhoangyendhy@gmail.com
47 Ths Phạm Thị Thanh Tâm  P.Trưởng BM tamtaudk1@gmail.com
48 Ths Nguyễn Duy Thư Giảng viên ndthu2008@gmail.com
49 Đoàn Chi Mai Kỹ thuật viên chimaidhyd@gmail.com
50 Lê Thị Hải Yến Kỹ thuật viên chiptenkg@gmail.com
51 Bùi Hồng Việt Kỹ thuật viên abctn2002@gmail.com
52 Ths Đồng Quang Huy Giảng viên huydongquangh@gmail.com
53 Ths Phạm Thị Hiền Giang Giảng viên hiengiang158@gmail.com
54 Ths Nguyễn Mạnh Linh Giảng viên isomasterlinh@icloud.com
55 Ds Nguyễn Thị Ngọc Giảng viên ngock3a@gmail.com
56 Ths Nguyễn T Hồng Thúy Giảng viên nguyenhongthuytn90@gmail.com
57 Ds Nguyễn T Lan Hương Giảng viên lanhuongdhydtn@gmail.com
58 Nguyễn Thu Hiền Văn phòng khoa Hoanang87@gmail.com

4. Lịch sử hình thành

- Khoa Dược được thành lập ngày 12 tháng 6 năm 2008, theo Quyết định số 2156/QĐ-TCCB do Giám Đốc Đại học Thái Nguyên ký. mặc dù mới thành lập nhưng khoa Dược đã nhanh chóng hoàn thiện, ổn định tổ chức, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng được nhu cầu giảng dạy đào tạo cho cán bộ chuyên ngành Y và Dược.

- Hiện nay tổng số cán bộ của khoa là 58 người, trong đó PGS: 01; Tiến sỹ: 01; thạc sỹ: 33; DSCKII: 01; trình độ đại học: 09:; kỹ thuật viên: 12; y công: 02

5. Hoạt động đào tạo

- Giảng dạy cho các đối tượng: Đại học Dược, Đại học Y, Cử nhân điều dưỡng, Bác sỹ CKI, Bác sỹ CKII, Bác sỹ nội trú bệnh viện, cao học, Nghiên cứu sinh.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 6. Hoạt động nghiên cứu khoa học

- Hoàn thành 64 đề tài khoa học cấp trường, 8 đề tài cấp bộ, 1 đề tài cấp nhà nước được ứng dụng trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác đào tạo và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân địa phương.

7. Thành tích đã đạt được

- Được tặng 2 giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, 5 năm liền là tập thể lao động tiên tiến