Phòng CNTT-Thư viện thông báo: Để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp của sinh viên các hệ chính qui, hệ liên thông, vừa học vừa làm… năm 2017. Phòng CNTT-Thư viện kính gửi danh sách các sinh viên còn nợ sách tại Thư viện Trường (có danh sách kèm theo). Kính đề nghị các em có tên trong danh sách hoàn tất thủ tục trả sách cho thư viện trước khi ra trường. Xin cảm ơn.

 

Danh sách: tải về