Tin tức nổi bật:
Chuẩn đầu ra Sau đại học

Cập nhật nội dung chuẩn đầu ra ngành Nội khoa trình độ đào tạo CKI

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên cập nhật nội dung chuẩn đầu ra ngành Nội khoa trình độ đào tạo CKI

Chi tiết

Cập nhật nội dung chuẩn đầu ra ngành Y học dự phòng trình độ đào tạo Thạc sĩ

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên cập nhật nội dung chuẩn đầu ra ngành YHDP trình độ đào tạo Thạc sĩ

Chi tiết

Cập nhật nội dung chuẩn đầu ra ngành YHDP trình độ đào tạo thạc sĩ

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên quy định về xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung chuẩn đầu ra ngành YHDP trình độ đào tạo thạc sĩ.

Chi tiết

Chuẩn đầu ra thạc sĩ chuyên ngành Nhi khoa

Chuẩn đầu ra thạc sĩ chuyên ngành Ngoại khoa

Chuẩn đầu ra tiến sĩ chuyên ngành Nội tiêu hóa

Chuẩn đầu ra tiến sĩ chuyên ngành nhi Khoa

Chuẩn đầu ra Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tai mũi họng

Chuẩn đầu ra Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Da liễu

Chuẩn đầu ra bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Tâm thần

Chuẩn đầu ra bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Lao

Chuẩn đầu ra bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Gây mê hồi sức

Chuẩn đầu ra bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Tai mũi họng

Chuẩn đầu ra bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Nhãn khoa

CHUẨN ĐẦU RA BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH DA LIỄU