Tin tức nổi bật:
Công Khai

Thông báo công khai kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024

05/06/2024 11:14:50 - Lượt xem: 1132

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công khai kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024

Chi tiết

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022

26/12/2023 18:21:57 - Lượt xem: 311

Trường Đại Học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022

Chi tiết

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

20/07/2023 16:23:01 - Lượt xem: 321

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Thông báo về việc công khai báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023

12/07/2023 17:09:49 - Lượt xem: 2477

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc công khai báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023

Chi tiết

Thực hiện công khai năm học 2023-2024

12/07/2023 11:13:49 - Lượt xem: 1364

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thực hiện báo cáo các nội dung công khai năm học 2023-2024

Chi tiết

Kế hoạch khảo sát trình trạng việc làm và thu nhập của SVTN năm 2021

30/12/2022 09:06:43 - Lượt xem: 371

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Kế hoạch khảo sát trình trạng việc làm và thu nhập của SVTN năm 2021

Chi tiết

Báo cáo tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2021

30/12/2022 09:00:41 - Lượt xem: 891

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Báo cáo tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2021

Chi tiết

Thực hiện công khai năm học 2022-2023

07/10/2022 15:09:26 - Lượt xem: 2219

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thực hiện báo cáo các nội dung công khai năm học 2022-2023

Chi tiết

Kế hoạch khảo sát tình trạng việc làm và thu nhập của sinh viên tốt nghiệp năm 2020

11/01/2022 16:28:03 - Lượt xem: 591

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Kế hoạch khảo sát tình trạng việc làm và thu nhập của sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Chi tiết

Báo cáo kết quả khảo sát tình trạng việc làm SVTN năm 2020

28/12/2021 16:24:16 - Lượt xem: 614

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên báo cáo kết quả khảo sát tình trạng việc làm SVTN năm 2020

Chi tiết

Thực hiện công khai năm học 2021-2022

16/07/2021 16:22:27 - Lượt xem: 2632

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thực hiện báo cáo các nội dung công khai đến ngày 29 tháng 6 năm 2021 như sau:

Chi tiết

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm Sinh viên tốt nghiệp năm 2019

08/12/2020 21:19:47 - Lượt xem: 1368

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm Sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Chi tiết

Kế hoạch khảo sát tình trạng việc làm và thu nhập của sinh viên tốt nghiệp năm 2019

04/12/2020 16:00:50 - Lượt xem: 819

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc Kế hoạch khảo sát tình trạng việc làm và thu nhập của sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Chi tiết

Công khai năm học 2020-2021

20/07/2020 08:06:34 - Lượt xem: 3412

Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên báo cáo các nội dung công khai đến ngày 25/6/2020 như sau:

Chi tiết

Chỉ tiêu tuyển sinh Sau đại học năm 2020

05/03/2020 15:59:59 - Lượt xem: 4425

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công khai thông báo chỉ tiêu tuyển sinh Sau đại học năm 2020

Chi tiết