Tin tức nổi bật:
Đào tạo Đại học

Chương trình đào tạo Xét nghiệm Y học

20/11/2018 09:56:14 - Lượt xem: 5519

Thông báo tuyển sinh Điều dưỡng hệ VLVH đợt 2 năm 2017

23/11/2017 17:57:13 - Lượt xem: 5916

Kết quả điểm thi phúc khảo kì thi tuyển sinh đại học hệ liên thông năm 2017

22/09/2017 14:30:51 - Lượt xem: 7006

Quyết định và Danh sách giáo trình các bộ môn

14/09/2017 14:52:47 - Lượt xem: 7666

Danh sách trúng tuyển các đối tượng hệ liên thông 2017

21/08/2017 10:19:01 - Lượt xem: 13270

Sinh viên tốt nghiệp năm 2013

31/05/2017 15:03:47 - Lượt xem: 5499

Sinh viên tốt nghiệp năm 2013

Chi tiết

Sinh viên tốt nghiệp năm 2014

31/05/2017 15:03:38 - Lượt xem: 5047

Sinh viên tốt nghiệp năm 2014

Chi tiết

Sinh viên tốt nghiệp năm 2015

31/05/2017 15:03:28 - Lượt xem: 5462

Sinh viên tốt nghiệp năm 2015

Chi tiết

Sinh viên tốt nghiệp năm 2016

31/05/2017 15:03:19 - Lượt xem: 6130

Sinh viên tốt nghiệp năm 2016

Chi tiết

Lấy Chứng chỉ môn học GDQP và AN của sinh viên

03/03/2017 10:29:31 - Lượt xem: 6244

Danh sách trúng tuyển đại học liên thông năm 2016

30/08/2016 23:10:36 - Lượt xem: 12831

Kết quả học tập Cử tuyển 2 năm học 2015-2016

28/08/2016 05:19:44 - Lượt xem: 8677

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh đại học Y, Dược và Cử nhân Điều dưỡng hệ liên thông năm 2016

09/08/2016 17:27:07 - Lượt xem: 8726

Kết quả tuyển sinh Đại học hệ Liên thông năm 2016

03/08/2016 17:26:21 - Lượt xem: 17878

Quy định về xét tuyển thẳng vào Đại học hệ chính quy năm 2016

28/07/2016 15:06:32 - Lượt xem: 7944

Thực hiện Đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Đại học Thái Nguyên; Căn cứ theo Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chi tiết